Et vendepunkt

Et vendepunkt for børn

Hvis du selv har prøvet enten en ManuVision behandling eller ManuVision træning, så ved du fra egen erfaring, at det nogle gange gør ondt.

Men sådan behandler vi ikke børn.

Mette Steen har igennem sin 16-årige karriere behandlet rigtig mange børn. Her er et interview med hende.


Mette, I starter det tredie hold i ManuVisions “Tissefri i en gladere familie" i starten af januar. Hvordan kom du igang med det projekt?

“For nogle år siden kom der en mor med sit barn på 6 år til mig. Hendes barn tissede mere i bukserne end hun gjorde på toilettet i løbet af en dag. Jeg gav pigen en behandling.
Derefter tissede hun ikke i bukserne mere.
Det satte selvfølgelig tankerne igang hos mig.
Er det så
 simpelt? og nej det er det selvfølgelig ikke, men nogle gange får jeg som behandler en gave, som jeg kan gå videre med. 

Jeg har haft mange børn på briksen siden da. Og spørgsmålet er tit kommet op. Hvor meget skal der til, for at eksempelvis et barn, der tisser i sengen, holder op med det.”

Hvad er det ManuVision kan i forhold den problematik?

“Det her projekt er en del af det store børnearbejde, som vi i ManuVision har lavet de seneste par år. Først med ADHD og andre børn med særlige behov, og nu med børn der ikke kan holde på vandet.

Vi har et dybfølt ønske om at vise, at der er en anden vej, end den som ellers bliver givet.  Altså medicin og ringeapparat osv.

For det er tydeligt for os at problematikken omkring tisseriet er funderet i spændinger i kroppen. Og ved at afspænde kroppen, bliver det muligt at løse op for problemet.”

Hvordan er det gået på de 2 første hold?

I vores evaluering af de to første forløb har det været slående, at det forældrene har lagt mest vægt på og udtrykt, som det mest værdifulde, er den udvikling der er sket med deres barn i forbindelse med forløbet på grund af behandlinger/øvelser/opmærksomhed osv. 

Alle  forældre uden undtagelse beskrev at deres barn var blevet gladere. Flere af børnene begyndte at udtrykke sig bedre.  Og det var tydeligt for forældrene at børnene fandt en større ro. Det blev så stor en “sidegevinst”, at det hos flere af familierne overskyggede den egentlige problematik med tisseriet.

Derfor har vi nu en arbejdstitel på projektet:

 “TISSEFRI I EN GLADERE FAMILIE” 

Hvordan er fremtiden for projektet?

Vi har nu kørt 2 hold børn igennem forløbet. Vores resultater er rigtig fine. Udfra resultaterne har vi stykket et forløb sammen, som vi tror både tidsmæssigt og økonomisk kan lade sig gøre for de fleste forældre.