Ledelse og HR

 

Vi hjælper ledergrupper og HR-teams med at blive bedre til at træffe gode beslutninger og skabe resultater, gennem en innovativ og empatisk tilgang til kommunikation, samarbejde og eksekvering.

Specialister i samarbejde
Den personlige kontakt er stadig oftest udgangspunktet for det daglige konstruktive samarbejde på en arbejdsplads. Kvaliteten af de menneskelige relationer er afgørende, ikke bare for trivslen og samarbejdet, men også for evnen til at skabe resultater med sine kollegaer.

Op imod 90% af vores kommunikation er non-verbal. Det er følelser og kropssproget, der dominerer. Til trods for den store værdi vi tillægger vores mentale kapacitet, er evnen til at tænke klart noget af det første, der bliver sat ud af spillet, når stresspåvirkningen bliver for stor.

Vi tilbyder udviklingsforløb, der frigør krop og følelser som ressource – som gør dem til medspillere frem for modspillere.

ManuVision lærer ledere, ledelsesgrupper og teams, hvordan nærvær, empati og opmærksomhed kan udforskes og trænes via vores tro følgesvend: Kroppen

Metoden
ManuVision benytter enkle metoder, der alle tager udgangspunkt i kroppen som en værdifuld ressource og en kilde til energi, indblik og autenticitet. Har man nogensinde haft sommerfugle i maven, så ved man, at kroppen taler sit helt eget sprog.

Vi arbejder med det hele menneske, som en organisation med flere ”afdelinger” der skal kommunikere, samarbejde og træffe beslutninger på tværs - for i sidste ende at skabe gode resultater. 

Det giver et unikt perspektiv for både den enkelte og teamet til at forstå sammenspillet mellem indre og ydre sammenhænge, egne roller og organisationen.

Resultatet
Vi hjælper mennesker til at få plantet begge fødder solidt på jorden, til at skabe et fundament, der giver fleksibilitet, åbenhed og øger evnen til at forstå andre, så det bliver nemmere at træffe beslutninger og skabe gode resultater.

Resultatet er en stærkere organisation, bedre trivsel og større gennemslagskraft med opmærksomhed på den enkelte, teamet og samarbejdet i det daglige.

Kontakt
Filip Rankenberg
22126081
filip@manuvision.dk