1 x ManuVision Workshop

Det effektive team
Et godt team er guld værd for virksomheden. Når ledere og deres medarbejdere trives, tænker kreativt, tager ansvar og ikke mindst løfter i fællesskab, kan det ses på bundlinjen. Men hvordan opstår det gode samarbejde, som er nødvendigt, hvis et team skal yde optimalt?

Svaret findes i de personlige relationer.

Gode relationer
Når ledere og medarbejdere, et ledelsesteam eller en afdeling, kender sig selv og hinanden, performer de bedre. Når de bliver bevidste om styrker, svagheder og ømme punkter. Når de ved, hvor de finder motivation, og hvad der kan presse både kolleger og dem selv. Og når de frem for alt kan forstå hinandens signaler og ved, hvor de har hinanden, bliver det nemmere og sjovere at præstere og nå i mål.

Kroppen som udgangspunkt
Hos ManuVision kan vi hjælpe jer med denne proces. Som kropsterapeuter er vi eksperter i nonverbal kommunikation, alt det, vi mennesker siger til hinanden, uden ord. Med kroppen i fokus arbejder vi med relationerne i teamet for at øge nærvær, empati og tillid mellem medarbejderne, så de vil trives og skabe resultater. Også når det går stærkt.

Jeres udfordring i fokus
De workshops og sessioner, vi tilbyder, kan kombineres med jeres egen strategi- og visionsudvikling. Fx ved etableringen af en ny afdeling, ved opstart af et nyt team, ved sammenlægninger og i mange andre sammenhænge, hvor I har brug for fuld styrke i et team eller en afdeling eller muskler til at udvikle noget sammen i en ledelsesgruppe.

Efter en ManuVision Workshop vil teamet opleve:

  • Stærkere gruppefølelse
  • Mere empati og forståelse
  • Dybere tillid til hinanden
  • Nemmere kommunikation
  • Bedre samarbejde

 
Skræddersyet løsning
Ikke to teams er ens. Derfor skruer vi en workshop sammen, der passer til netop jeres udfordringer og mål. Hvert forløb indeholder:

  • Startsamtale om tilrettelæggelse af forløbet
  • Indledende individuelle sessioner
  • 3 ½ times workshop med fokus på tillids- og nærværsøvelser
  • Afsluttende individuelle sessioner


Både workshop og individuelle sessioner faciliteres af erfarne ManuVision Terapeuter.
ManuVision lægger gerne lokaler til i København eller Aarhus, arrangerer frokost osv., ligesom I er velkommen til at fortsætte et strategi-, visionsforløb eller andet i umiddelbar forlængelse af workshoppen. Men vi kommer også gerne ud til jer, hvis det passer bedre.

Lad os tage en snak om jeres behov og ønsker, så vi kan finde den helt rigtige løsning, der får jeres team til at stå stærkere og skabe gode resultater for jeres virksomhed.

Kontakt
Direktør HC Gimbel
22 73 11 23
hcgimbel@manuvision.dk
 

ManuVision Behandling ApS · CVR: 39071606 HandelsbetingelserBetlaingsformer