Projekt "Hold Tør"

Opdatering 1. oktober 2014

Vi afsluttede anden fase af vores Hold Tør projekt i juni. I alt har 7 børn deltaget i vores projekt. 5 tissede i sengen om natten og 2 havde problemer med at holde på vandet i løbet af dagen.

Af er de 5 natte-vædere er de 3 helt holdt op og de 2 andre har fået væsentligt færre våde nætter.

Begge børn der havde problemer om dagen, har stadig markant bedre føling med deres blære og mærker deres tissetrang i bedre tid og når oftest at komme på toilettet.

Vores konklusion på projektet er, at børn der tisser i sengen om natten har en form for stress-tilstand. I løbet af dagen er deres nervesystem i forhøjet "alarm-beredskab", som betyder kroppen bruger meget energi for at opretholde dette alarm-beredskab. Når børnene skal sove, er nervesystemet så udmattet, at de normale reguleringer der skulle sørge for at holde på urinen ikke aktive nok.

Fælles for børnene er også, at de sover meget tungt, hvilket vidner om den nævnte udmattelse. Det giver sig også udslag i spændinger i bl.a. lænden, hvor nerveforsyningen til blæren udgår fra rygmarven. Her ser vi således konkrete fysiologiske tegn på, at nervereguleringen af blæren i løbet af natten er nedsat.

Derfor er vores behandling af børnene også i løbet af projektet udvidet sig fra fokus på deres kropslige tilstand, til også at indrage forældrene i en øget opmærksomhed og forståelse for de psykologiske og sociale faktorer, der påvirker børnene i løbet af dagen.

Det betyder også, at selvom ikke alle børnene er blevet helt fri for at tisse i sengen om natten, så har alle forældrene opnået en bedre forståelse for deres barn, og oplever både en styrket relation til barnet, samt at barnet generelt er gladere og har det nemmere i mange forskellige situationer i hverdagen.

Selvom alle børnene i projektet havde nogle grundtræk til fælles, så var der selvfølgelig endnu flere individuelle faktorer der havde indflydelse på deres tilstand. Her har projektet styrket vores erfaring og evne til at skelne mellem det fælles og det individuelle - og dermed styrket vores mulighed for at tilpasse behandlingen til den enkelte.

Opdatering 28. april 2014

Vi har nu afsluttet første fase af vores Hold Tør projekt hvor 3 børn deltog og er halvvejs igennem anden fase med et nyt hold på 5 børn.

Resultaterne fra første fase har været gode og vi begynder at få en dyb indsigt i de faktorer der er afgørende for børns problemer med at holde på vandet. 

Af de 3 børn der deltog i første fase, var der en der tissede i sengen om natten og to der havde problemer med at tisse i bukserne om dagen.

Barnet der tissede i sengen om natten, gjorde det hver nat inden projektets start. Ved afslutningen på behandlingsforløbet lige før Påske, var det ændret til et gennemsnit på 6 tørre nætter og 1 våd nat om ugen.

Begge børn der havde problemer om dagen, har nu fået markant bedre føling med deres blære og mærker deres tissetrang i bedre tid og når oftest at komme på toilettet.

Udover behandling på briksen, har behandlingsforløbet også bestået af forskellige øvelser vi har udviklet, som børnene har lavet. Efterhånden som vi er kommet længere hen i forløbet, har vi udviklet mere individuelle øvelser til de enkelte børn, som er tilpasset dem specielt.

Vi arbejder videre med et nyt hold børn og vil lave en ny opdatering på projektet når de har afsluttet deres forløb i slutningen af juni, hvor vi også forventer at kunne fortælle lidt mere detaljeret om de konkrete elementer i behandlingsforløbet.

 

MANUVISION SØGER BØRN TIL PROJEKT - OM AT HOLDE TØR

ManuVision søger børn der har svært ved at holde sig om dagen eller om natten. Altså børn der tisser i bukserne eller i sengen.

Vi vil gerne samle, opsummere og strukturere vores erfaringer om netop denne problematik, efter at have arbejdet med børn i alle aldre gennem de sidste 16 år. Derfor starter vi et projekt, hvor vi vil hjælpe børn med netop dette problem.

Projektet vil komme til at køre en måned med mulighed for forlængelse. Det er gratis at deltage i projektet.

Forudsætning for at deltage, er at barnet skal kunne møde 2 gange om ugen á en time i ManuVision Huset Frederiksberg til behandling. Derudover vil der være nogle øvelser, som barnet (med hjælp fra forældre) skal lave hjemme hver uge.

Behandlingen vil tage udgangspunkt i vores erfaring, at en af faktorerne i problemet med at holde på vandet, skyldes spændinger omkring nervebanerne i lænden der går ud til blæren. Derfor mener vi at afspænding af disse - og hele området omkring - vil kunne afhjælpe problemet hos rigtig mange.

Vi starter med en samtale med Jer forældre og barnet, for at afklare om vi mener vi kan hjælpe og for at aftale det konkrete forløb..

Behandlinger og samtaler vil foregå i ManuVision Huset på Bernhard Bangs Alle 25 - 27, 2.sal, 2000 Frederiksberg.

Hvis du er interesseret, så kontakt venligst Mette Steen:

Tlf: 20483980, mail: mette@manuvision.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Mette Steen

ManuVision

ManuVision Behandling ApS · CVR: 39071606 HandelsbetingelserBetlaingsformer