Efteruddannelse i naturterapi

Manuvisions uddannelse i naturterapi henvender sig til alle, der vil styrke deres relation til naturen og bringe den i spil i mødet med mennesker. Uddannelsen består af 5 internater i naturen, hvor vi sammen går et årshjul igennem og opholder os ude på alle årstider.

 

naturforside

 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig uddannelsen - kontakt info@manuvision.dk

 

HØR VORES PODCAST OM NATURTERAPI

 

Hvad lærer du på naturterapi-uddannelsen?

Underviser Mikkel Skovbye fortæller om uddannelsen til naturterapeut og hvad du kan lære i naturen - både personligt og i arbejdet med andre mennesker.

 

Hvad er naturterapi?

Undervisere Rikke og Søren fortæller om, hvordan og hvorfor naturen fungerer som ramme for terapi.

 

 

HVEM ER UDDANNELSEN FOR?

Uddannelsen henvender sig til alle, der vil styrke deres relation til naturen og bringe den i spil i mødet med mennesker, både i og uden for terapeutisk sammenhæng. Uddannelsen er således tænkt som en overbygning - ikke kun for Manuvision kropsterapeuter, men for enhver, som arbejder med terapi eller fungerer i relationsbaserede erhverv – f.eks pædagoger, undervisere og ledere.

 

 

HVAD BESTÅR UDDANNELSEN I?

Uddannelsen består af 5 internater i naturen, hvor vi sammen går en cyklus igennem og opholder os ude på alle årstider. Første internat er i foråret og de efterfølgende foregår sommer, efterår og vinter for til sidst at slutte af i foråret igen.

På internaterne arbejder vi med at udbygge vores relation til naturen. Ikke som noget vi kigger på og adspreder os med, men som noget vi lever med og i, og som vi ikke kan leve foruden.

Alle internater ledes af Manuvisions undervisere Søren Christensen, Rikke Toft Boesen og Mikkel Skovbye. Undervisningen består i en blanding af øvelser sammen, enkeltvis og i grupper.

 

HVAD LÆRER DU?

På uddannelsen får du kompetencer til at tage mennesker med ud i naturen og tilbyde terapeutiske forløb.

“Uddannelsen skal åbne for din relation til din egen ”underbevidste” natur og gøre dig i stand til at tage mennesker med forskellige former for ondt i livet ud i oplevelsen af det naturen er og kan - både indvendigt og udvendigt” 

Der er grundlæggende to spor i læringen på uddannelsen:

  • Det individuelle: Du kommer igennem modningsproces, som naturen sætter rammen for, og som udfordrer dine gamle vaner, automatikker og mønstre, så noget nyt kan opstå. “I stedet for selvudvikling kalder vi det hellere for selvafvikling. Alle de overbevisninger, vi har om os selv, sættes på prøve. For der er noget i en, der skal gå ned, før man kan gå frem”
  • Det relationelle: Du får et forhold til naturen gennem arbejdet med sanselighed og opmærksomhed. Du lærer de elementære bushcraft-kompetencer, der skal til for at begå sig i naturen. Og du tilegner dig de natur-kompetencer, som gør dig i stand til at facilitere noget for en gruppe.

 

HVORDAN LÆRER DU?

På uddannelsen tager vi ikke afsæt i bestemte teorier eller læringsplaner. I stedet tager vi udgangspunkt i vores mangeårige undervisererfaring fra Manuvision uddannelsen og bringer den i spil med naturen som ramme. Her er det altid relationen, der er i centrum. Det at kunne relatere til sig selv som nødvendighed for at kunne relatere til andre.

Frem for moduler med specifikke læringsmål er uddannelsen bygget op på naturens præmisser - dvs. med naturens cyklusser som struktur. Vi tager afsæt i medicinhjulet og cykliske bevægelser som årstider, verdenshjørner, døgnet og menneskets livsovergange som ramme for at åbne op for spørgsmål i os selv.

Alt foregår udenfor og i et fællesskab, hvor vi er sammen om at finde vej og have en hverdag, hvor vi bygger shelter, tænder bål og tilbereder mad efter vejrforhold.

Vores tilgang til naturterapi bygger på gamle naturtraditioner. Vi er bl.a. inspireret af psykologen Bill Plotkin, der har været med til at bringe indianske naturtraditioner tilbage i en ny form, som møder de problemer, mennesket står overfor i dag. Det handler om at bruge naturen til at komme i kontakt med noget af det, som vi i vores samfund har mistet, og som vi undertrykker - nemlig naturen inde i os.

“Hos Manuvision arbejder vi med relation. Ingenting eksisterer for sig selv i vores optik. I udfoldelsen af det individuelle kommer vi til at glemme, at vi eksisterer sammen – at vi er en del af noget større – og spørgsmålet er, hvilke konsekvenser det har for vores liv både som samfund og som individer, og hvilke konsekvenser det har for den klode, vi lever på”

 

HVAD KAN DU BRUGE UDDANNELSEN TIL?

Uddannelsen ruster dig til at blive en faciliterende leder for grupper eller enkeltindivider, der ønsker at gå igennem en proces i naturen. Det kan være forløb, som er målrettet behandling af lidelser som stress, angst, depression og PTSD. Men det kan også være forløb til mennesker i alle mulige livssituationer, som er “faret vild” og ønsker at få en dybere kontakt til sig selv.

Uddannelsen åbner op for et arbejdsliv med en varieret og kreativ hverdag, hvor du tager mennesker med på ophold i naturen. Du får de færdigheder, der skal til for at lave terapeutiske forløb, der kan give folk en oplevelse af, hvordan naturen kan bruges som ramme til at møde sig selv på nye måder.

 

 

UNDERVISERNE

 


mikkelMikkel Skovbye
Manuvision kropsterapeut siden 2008 og underviser på Manuvision Uddannelsen
Ejer og stifter af Wilderness Workshop siden 2008

Siden jeg var barn har udendørslivet mindet mig om at være i live. Jeg vidste fra starten, at jeg var skabt til at befinde mig i naturens elementer. Jeg var tiltrukket af de store vidder med ulvene jagende efter rensdyrene på træk med kæmpe bjergmassiver som baggrund. Disse og flere indre billeder skabt af virkelige oplevelser og timer bladrende i naturbøger i barndommen, har sat sig som uudslettelige aftryk aller dybest inde i min sjæl. Jeg tilbringer så meget af min tid, der er til rådighed, i naturen den dag i dag. Naturen kalder og inviterer til både alvoren og legen i mig. Længslen der konstant prikker og kradser i mig fik mig til at beslutte, at jeg ville befinde mig så meget som muligt derude og arbejde med den og i den.

I 2008 eksekverede jeg den beslutning. Jeg startede ud med vandreture i Midtnorge og integrerede det med mit kropsterapeutiske håndværk fra Manuvision. At være sammen med mennesker, som viste hvad de i virkeligheden indeholdte efter skjoldet faldt til jorden, på godt og ondt, var og er en ære for mig. Dette blev anstødsstenen til at udforske og videreudvikle det arbejde på turene år for år.

 

rikke portRikke Toft Boesen
Psykolog siden 2013
Manuvision kropsterapeut siden 2009 og underviser på Manuvision uddannelsen
Naturterapeut siden 2020 

Jeg er opvokset på en gård, hvor jeg var med min far i stalden. Jeg sad i kalveboksene og mærkede kalvenes ru tunger, når de suttede på mine fingre. Denne sansning, udelivet på markerne og min fars smittende glæde i den forbindelse har skabt afsæt til, at jeg i dag ved, hvordan naturen er bydende nødvendig som en del af mit liv.

I mit terapeutiske virke som både psykolog, kropsterapeut og naturterapeut tager jeg klienter med ud i naturen og inviterer dem til at fordybe sig sanseligt og nærværende i naturen. Naturoplevelse og selvoplevelse forbindes i terapien og derigennem opnås en kontakt og et perspektiv til klienternes egen indre natur. Der arbejdes med de følelser, tanker og kropsfornemmelser, en naturoplevelse vækker og det oplevelsesorienterede gives plads med en opmærksomhed på at skabe bløde overgange fra det sanselige til brugen af ord.

 

 

soerenSøren Christensen
Skuespiller fra 1978 - 2000
Body Sds Kropsterapeut 1996
Stifter af Manuvision 2006 og underviser på Manuvision uddannelsen

Jeg stødte, da jeg var helt ung, ind i et menneske, som åbnede mit blik for mit indre liv. At der er noget derinde som er væsensforskelligt fra det billede, jeg har af mig selv. Det startede et arbejde med at få de to verdener til at hænge sammen.

Undervejs er det gået op for mig at det indre rum korresponderer med det, jeg ser i den natur, der omgiver mig. Jeg er begyndt at genkende en relation, jeg husker, jeg havde til at være ude som barn. Hulebygning og store vidder. Ture med hunden over marken en frostklar aften. En berusende lykkefølelse af at være til. Det er sådan livet er!

Jeg søger de indre landskaber i alt hvad jeg gør. De senere år har jeg taget mennesker med på fjeldet på Vision Quest. Fire døgn, fastende alene i vild natur. En markant oplevelse af tærsklen mellem de to verdener og en overgivelse til det i mig, der ligesom naturen ingen stemme har. Mysteriet i det at være i live. Det at dele det rum er det, der holder mig i live.

 

OPTAGELSE

Vi afholder optagelsessamtaler for alle interesserede.

Skriv til: info@manuvision.dk for at booke en samtale med en af underviserne.

 

naturfoto udd

 

PRIS OG PRAKTISK

Efteruddannelsen forløber over et år fordelt på 5 internater i forår, sommer, efterår, vinter - og forår igen.
I alt forløber uddannelsen over 17 døgn og koster 39.475,- inkl. forplejning

For spørgsmål og tilmelding: Skriv til info@manuvision.dk

Datoer for uddannelsesture 2023 - 2024

Forår: 27-30. april

Sommer: 10 – 13 august

Efterår: 2 – 7 oktober

Vinter: 11 – 14 januar

Forår: 18 – 21 april

Alle internater starter kl. 17 og slutter kl. 17 de pågældende dage

Pris

Uddannelsen koster 39.475,- inkl. forplejning, ekskl. transport
Betales ved tilmelding: 2.500 kr.
Kontakt kontoret for aftale om eventuel afdragsordning.

naturuddNaturterapi forårsmodul8e5651ee dd16 4acd a9cc 85415dc3265710B932D9 067D 4397 9C5E 0BD1070376F0

654B6F1C F509 4C79 A404 804506A0DB9Cnaturterapi forår

74ee240f 2c51 480f 9541 2f5ffc2bf637

 

En elev fortæller

Mette Hansson er en af eleverne på naturterapi-uddannelsens første hold. Hun fortæller, hvordan hun bruger, det hun lærer i naturen - både i sit arbejde som behandler og i sit private liv. Det handler om relation og forbundethed, og så er der også en direkte kobling til det kropslige arbejde:

“Vi ved, at krop og psyke hænger sammen, så det med at få nervesystemet i ro i naturen, er også med til at løsne op i muskler, led og helt ind i organerne. Og så er der hele arbejdet med at se de byrder og mønstre, som vi påtager os, og hvordan vores faste forestillinger kan ændre form “

“Når jeg kommer hjem fra naturen, føler jeg mig forbundet med andre mennesker på en anden måde. Jeg oplever, at der er mange i dag, der længes efter at føle sig forbundet med noget. Dybest set finde sin egen hjemstavn, fordi vi er så rodløse og er kommet langt væk fra vores egentlige natur. For mig er naturen en følelse af at komme hjem”

“Uddannelsen handler om relation og hvordan vi er sammen med andre.  Det giver en mulighed for at lære sig selv at kende. Både de mørkere og de lysere sider. Og det tror jeg er vigtigt, hvis man skal arbejde med andre mennesker.”

bcba3714 a2d3 4eed acd0 e988c86f001b