Efteruddannelse i naturterapi

I foråret 2022 starter Manuvision en efteruddannelse i naturterapi, som henvender sig til alle, der vil styrke deres relation til naturen og bringe den i spil i mødet med mennesker.

 

naturforside

 

FYRAFTENSMØDER OM UDDANNELSEN

Vi afholder fyraftensmøder om uddannelsen, hvor vi fortæller om tankerne bag uddannelsen og rejser nogle af de spørgsmål, der har motiveret os til at starte den.  Et af ønskerne har været at skabe en omstændighed, hvor fokus bliver flyttet væk fra vores optagethed af os selv til en fornemmelse af, at vi spiller en rolle og har et ansvar i en større sammenhæng.

Vi vil fortælle om vores tilgang til naturterapi og komme med et oplæg til en snak om, hvordan vi står over for spørgsmål som: Hvad går jeg efter i mit liv? Hvad lader jeg mig lede af? Og hvordan balancerer jeg de forskellige åbenlyst modsatrettede impulser, der opstår i mig i mit møde med livet?

De kommende fyraftensmøder om uddannelsen finder sted
Fredag d. 28.1 kl. 17-19 i Manuvision huset på Frederiksberg
Fredag d. 4. marts kl. 17-19 i Manuvision huset på Frederiksberg
Mandag d. 14. marts kl. 18.30-20.30 i Manuvision huset i Aarhus

For spørgsmål og tilmelding: Skriv til info@manuvision.dk

 

 

HVEM ER UDDANNELSEN FOR?

Uddannelsen er dels tænkt som en overbygning til Manuvision kropsterapeuter, men også som en udvidelse af virkeområdet for enhver, som arbejder med alle former for terapi eller fungerer i relationsbaserede erhverv – f.eks pædagoger, undervisere og ledere.

Uddannelsen henvender sig således til alle, der vil styrke deres relation til naturen og bringe den i spil i mødet med mennesker, både i og uden for terapeutisk sammenhæng.

 

HVAD BESTÅR UDDANNELSEN I?

Uddannelsen består af 5 internater i naturen, hvor vi sammen går en cyklus igennem og opholder os ude på alle årstider. Første internat er i foråret og de efterfølgende foregår sommer, efterår og vinter for til sidst at slutte af i foråret igen.

På internaterne arbejder vi med at udbygge vores relation til naturen. Ikke som noget vi kigger på og adspreder os med, men som noget vi lever med og i, og som vi ikke kan leve foruden.

Alle internater ledes af Manuvisions undervisere Søren Christensen, Rikke Toft Boesen og Mikkel Skovbye. Undervisningen består i en blanding af øvelser sammen, enkeltvis og i grupper, afhængigt af hvilket stadie vi er i.

 

HVAD LÆRER DU?

På uddannelsen får du kompetencer til at tage mennesker, der er et sårbart sted i deres liv, med ud i naturen og tilbyde terapeutiske forløb, rettet mod behandling af lidelser som stress, angst, depression og PTSD.

Vi arbejder med sanselighed og opmærksomhed og bringer de kvaliteter i spil i arbejdet med følelser, tanker og kropsfornemmelser.

“Uddannelsen skal åbne for din relation til din egen ”underbevidste” natur og gøre dig i stand til at tage mennesker med forskellige former for ondt i livet ud i oplevelsen af det naturen er og kan - både indvendigt og udvendigt” 

Derudover kommer du selv igennem en udviklingsrejse og modningsproces, som naturen sætter rammen for. Gamle vaner, automatikker og mønstre bliver udfordret og sat til side, så der kan opstå noget nyt.

“Naturterapi er som al anden terapi en fornemmelse af, at man hører til. Ligeså snart man er ude i naturen, mærker man, at det er en selv, der komplicerer ting. Naturen giver sig selv og stiller ingen betingelser. Man kan få lov til at modtage den.”

 

HVORDAN LÆRER DU?

På uddannelsen tager vi ikke afsæt i bestemte teorier eller læringsplaner. I stedet tager vi udgangspunkt i vores mangeårige undervisererfaring fra Manuvision uddannelsen og bringer den i spil med naturen som ramme. Her er det altid relationen, der er i centrum. Det at kunne relatere til sig selv som nødvendighed for at kunne relatere til andre.

Frem for moduler med specifikke læringsmål er uddannelsen bygget op på naturens præmisser - dvs. med naturens cyklusser som struktur. Vi tager afsæt i medicinhjulet og cykliske bevægelser som årstider, verdenshjørner, døgnet og menneskets livsovergange som ramme for at åbne op for spørgsmål i os selv.

Vores tilgang til naturterapi bygger på gamle naturtraditioner. Vi er bl.a. inspireret af psykologen Bill Plotkin, der har været med til at bringe indianske naturtraditioner tilbage i en ny form, som møder de problemer, mennesket står overfor i dag. Det handler om at bruge naturen til at komme i kontakt med noget af det, som vi i vores samfund har mistet, og som vi undertrykker - nemlig naturen inde i os.

“Hos Manuvision arbejder vi med relation. Ingenting eksisterer for sig selv i vores optik  – måske med undtagelse af det moderne menneske, som lider med og af et voldsomt fokus på individets lyster og rettigheder. I udfoldelsen af det individuelle kommer vi til at glemme, at vi eksisterer sammen – at vi er en del af noget større – noget ud over os selv – og spørgsmålet er, hvilke konsekvenser det har for vores liv både som samfund og som individer, og hvilke konsekvenser det har for den klode, vi lever på og de andre former for liv, vi lever med?”

 

HVAD KAN DU BRUGE UDDANNELSEN TIL?

Uddannelsen åbner op for et arbejdsliv med en varieret og kreativ hverdag, hvor du kan tage mennesker med på ophold i naturen. Du får færdigheder til at lave terapeutiske forløb individuelt og i grupper, der kan give folk en oplevelse af, hvordan naturen kan bruges som ramme til at arbejde med sig selv.

 

UNDERVISERNE

 

rikke portRikke Toft Boesen
Psykolog siden 2013
Manuvision kropsterapeut siden 2009 og underviser på Manuvision uddannelsen
Naturterapeut siden 2020 

Jeg er opvokset på en gård, hvor jeg var med min far i stalden. Jeg sad i kalveboksene og mærkede kalvenes ru tunger, når de suttede på mine fingre. Denne sansning, udelivet på markerne og min fars smittende glæde i den forbindelse har skabt afsæt til, at jeg i dag ved, hvordan naturen er bydende nødvendig som en del af mit liv.

I mit terapeutiske virke som både psykolog, kropsterapeut og naturterapeut tager jeg klienter med ud i naturen og inviterer dem til at fordybe sig sanseligt og nærværende i naturen. Naturoplevelse og selvoplevelse forbindes i terapien og derigennem opnås en kontakt og et perspektiv til klienternes egen indre natur. Der arbejdes med de følelser, tanker og kropsfornemmelser, en naturoplevelse vækker og det oplevelsesorienterede gives plads med en opmærksomhed på at skabe bløde overgange fra det sanselige til brugen af ord.

 

 

soerenSøren Christensen
Skuespiller fra 1978 - 2000
Body Sds Kropsterapeut 1996
Stifter af Manuvision 2006 og underviser på Manuvision uddannelsen

Jeg stødte, da jeg var helt ung, ind i et menneske, som åbnede mit blik for mit indre liv. At der er noget derinde som er væsensforskelligt fra det billede, jeg har af mig selv. Det startede et arbejde med at få de to verdener til at hænge sammen.

Undervejs er det gået op for mig at det indre rum korresponderer med det, jeg ser i den natur, der omgiver mig. Jeg er begyndt at genkende en relation, jeg husker, jeg havde til at være ude som barn. Hulebygning og store vidder. Ture med hunden over marken en frostklar aften. En berusende lykkefølelse af at være til. Det er sådan livet er!

Jeg søger de indre landskaber i alt hvad jeg gør. De senere år har jeg taget mennesker med på fjeldet på Vision Quest. Fire døgn, fastende alene i vild natur. En markant oplevelse af tærsklen mellem de to verdener og en overgivelse til det i mig, der ligesom naturen ingen stemme har. Mysteriet i det at være i live. Det at dele det rum er det, der holder mig i live.

 

 


mikkelMikkel Skovbye
Manuvision kropsterapeut siden 2008 og underviser på Manuvision Uddannelsen
Ejer og stifter af Wilderness Workshop siden 2008

Siden jeg var barn har udendørslivet mindet mig om at være i live. Jeg vidste fra starten, at jeg var skabt til at befinde mig i naturens elementer. Jeg var tiltrukket af de store vidder med ulvene jagende efter rensdyrene på træk med kæmpe bjergmassiver som baggrund. Disse og flere indre billeder skabt af virkelige oplevelser og timer bladrende i naturbøger i barndommen, har sat sig som uudslettelige aftryk aller dybest inde i min sjæl. Jeg tilbringer så meget af min tid, der er til rådighed, i naturen den dag i dag. Naturen kalder og inviterer til både alvoren og legen i mig. Længslen der konstant prikker og kradser i mig fik mig til at beslutte, at jeg ville befinde mig så meget som muligt derude og arbejde med den og i den.

I 2008 eksekverede jeg den beslutning. Jeg startede ud med vandreture i Midtnorge og integrerede det med mit kropsterapeutiske håndværk fra Manuvision. At være sammen med mennesker, som viste hvad de i virkeligheden indeholdte efter skjoldet faldt til jorden, på godt og ondt, var og er en ære for mig. Dette blev anstødsstenen til at udforske og videreudvikle det arbejde på turene år for år.

 

OPTAGELSE

Vi afholder optagelsessamtaler for alle interesserede.

Skriv til: info@manuvision.dk for at booke en samtale med en af underviserne.

 

naturfoto udd

 

PRIS OG PRAKTISK

Efteruddannelsen forløber over et år fordelt på 5 internater i forår, sommer, efterår, vinter - og forår igen.
I alt forløber uddannelsen over 17 døgn

Datoer

Forår 2022: 28. april – 1. maj
Sommer: 11.  – 14. august
Efterår: 3 – 8. oktober
Vinter: 12 – 15. januar
Forår 2023: 20 – 23. april

Alle internater starter kl. 17 og slutter kl. 17 de pågældende dage

Pris

Uddannelsen koster 29.475 kr. inkl. forplejning, ekskl. transport
Betales ved tilmelding: 2.500 kr.
Kontakt kontoret for aftale om eventuel afdragsordning.

naturmad   naturuddnaturmad2  naturudd2

 

 

Hør undervisere Rikke og Søren fortælle om naturen som terapi