Efteruddannelse i naturterapi

I foråret 2022 starter Manuvision en ny efteruddannelse i naturterapi som en terapeutisk overbygning til kropsterapi. På uddannelsen får du kompetencer til at arbejde med problematikker som stress, angst, depression og PTSD i naturen som en udvidelse af dit kropsterapeutiske virke.

 

naturforside

 

VI STARTER I FORÅRET 2022

Første infomøde om uddannelsen foregår onsdag d. 13. oktober kl 17 i Manuvision huset på Frederiksberg.
For tilmelding: Skriv til info@manuvision.dk

 

HVAD BESTÅR UDDANNELSEN I?

Uddannelsen består af 5 internater i naturen, hvor vi sammen går en cyklus igennem og opholder os ude på alle årstider. Første internat er i foråret og de efterfølgende foregår sommer, efterår og vinter for til sidst at slutte af i foråret igen.

Alle internater ledes af Manuvisions undervisere Søren Christensen, Rikke Toft Boesen og Mikkel Skovbye. Undervisningen består i en blanding af øvelser sammen, enkeltvis og i grupper, afhængigt af hvilket stadie vi er i.

“Vi har sammensat en overbygningsuddannelse, som både skal åbne for din relation til din egen ”underbevidste” natur og gøre dig i stand til at tage mennesker med forskellige former for ondt i livet ud i oplevelsen af det naturen er og kan - både indvendigt og udvendigt” 

 

HVAD LÆRER DU?

På uddannelsen får du kompetencer til at tage mennesker, der er et sårbart sted i deres liv, med ud i naturen og tilbyde terapeutiske forløb, rettet mod behandling af lidelser som stress, angst, depression og PTSD.

Derudover kommer du selv igennem en udviklingsrejse og modningsproces, som naturen sætter rammen for.

“Naturterapi er som al anden terapi en fornemmelse af, at man hører til. Ligeså snart man er ude i naturen, mærker man, at det er en selv, der komplicerer ting. Naturen giver sig selv og stiller ingen betingelser. Man kan få lov til at modtage den.” 

 

naturfoto udd

 

HVEM ER UDDANNELSEN FOR?

Uddannelsen er foreløbig kun for uddannede Manuvision kropsterapeuter og henvender sig til dem, der har lyst til at dykke ned i naturen som en ressource og få kompetencer til at bruge det som en del af det terapeutiske virke. Det kræver ingen særlige forudsætninger, andet end lidt praktisk udstyr, som vi informerer om.

Uddannelsen åbner op for et arbejdsliv med en varieret hverdag, hvor du kan kombinere arbejdet ved briksen med ophold i naturen.

“Det er en naturlig forlængelse af det arbejde, vi gør sammen på Manuvision uddannelsen, at skulle udbygge relationen til naturen. Ikke som noget vi kigger på og adspreder os med, men som noget vi lever med og i, og som vi ikke kan leve foruden. Måden vi i denne kultur behandler naturen på korresponderer måske meget direkte med måden, vi i vores eget liv behandler os selv på.”

 

PRIS OG PRAKTISK

Efteruddannelsen forløber over et år fordelt på 5 internater i forår, sommer, efterår, vinter - og forår igen.

Datoer

Forår 2022: 28. april – 1. maj
Sommer: 11 – 14, august
Efterår: 3 – 8. oktober
Vinter: 12 – 15. januar
Forår 2023: 20 – 23. april

Pris

Uddannelsen koster 29.475 kr. inkl. forplejning, ekskl. transport
Betales ved tilmelding: 2.500 kr.
Kontakt kontoret for aftale om eventuel afdragsordning.

naturmad   naturuddnaturmad2  naturudd2

 

 

Hør undervisere Rikke og Søren fortælle om naturen som terapi