Manuvisions efteruddannelse i chok/traume ruster uddannede Manuvision terapeuter til at behandle klienter med et nervesystem, der er svækket som følge af chok og traumer. Undervisningen bygger på vores erfaring med behandling af svære stress-tilfælde og forskning i effekten af Manuvision kropsterapis virkning på behandlingen af PTSD.

Traumebehandling kropsterapi

SARA SAXILD FRA HOLD 1 FORTÆLLER OM UNDERVISNINGEN I CHOK/TRAUME

Næste infomøde

Der afholdes infomøde om Chok- og Traumebehandleruddannelsens Hold 4 tirsdag d. 8. oktober kl. 16.00 i Manuvisionhuset på Frederiksberg. Tilmelding på info@manuvision.dk

Holdstart 14. januar 2025.

Specialiseret uddannelse i behandling af chok og traumer

Manuvision udbyder som den eneste kropsterapi-uddannelse en forskningsbaseret overbygning i behandling af chok og traumer. Vi er stolte af at kunne give vores forskningsbaserede viden og teknikker videre til de Manuvision behandlere, der vil specialisere sig i at behandle svære tilfælde af stress, angst og depression.

På grunduddannelsen lærer du primært at behandle stress-symptomer hos klienter, der har et balanceret nervesystem. På “Chok og traumer” beskæftiger vi os målrettet med behandling af klienter med et svækket nervesystem. Det vil typisk dreje sig om klienter, der:

 • Er ofre for spontane ulykker, voldtægt, vold eller svære opvækstbetingelser
 • Lider under PTSD eller svære tilfælde af stress, angst og depression
 • Er børn af forældre med PTSD eller svære tilfælde af angst og depression

Uddannelsen bygger på forskning i Manuvision kropsterapi mod PTSD

Når mennesker udsættes for chok og traumer vil den del af nervesystemet, der er skabt til at relatere socialt og forholde sig til omverdenen, blive svækket i en grad, at det kan føre til PTSD eller svære tilfælde af stress, angst og depression. Gennem vores arbejde og forskning i behandling af svære stress-tilfælde og PTSD har Manuvision udviklet særlige teknikker til at behandle via nervesystemet og dermed hjælpe det sårede menneske ud af svære fysiske og psykiske tilstande (Læs mere: Forskning i PTSD).

Lær at behandle chok og traume

På uddannelsen vil vi ud fra denne specialviden lære dig at behandle de symptomer, der er forbundet med et svækket nervesystem som følge af chok og traumer. Det drejer sig om psykiske og fysiske gener som:

 • Uro, tankemylder og hukommelsesbesvær
 • Isolationstrang
 • Søvnbesvær og mareridt
 • Angst
 • Depression
 • Svimmelhed og åndenød
 • Fordøjelsesproblemer
 • Muskel- og ledsmerter

Uddannelsen består i

 • En praksisorienteret indføring i at kunne aflæse nervesystemets aktivitet i kroppen
 • En indføring i konkrete teknikker, der gør dig i stand til at aktivere vagusnerven og stabilisere traumatiske reaktioner
 • En indføring i at kunne skabe og opretholde et trygt rum i samvær med et traumatiseret menneske
 • En teoretisk indføring i Det Polyvagale Nervesystem på baggrund af Stephen Porges’ forskning

Det lærer du

 • At identificere, normalisere og stabilisere traumatiske reaktioner
 • At tale til kroppen og til det sensitive hoved
 • At identificere sammentrækning og udvidelse i kroppens forskellige lag, og hvordan det afspejler sig i den del af nervesystemet, der er indrettet til “socialt engagement”.
 • Om åndedrættets sammenhæng med følelser og kobling til nervesystemet.
 • At identificere forskellen på et chok-relateret traume og et traume, der følger af en længerevarende belastning.
 • At arbejde med grupper, herunder at facilitere gruppe-udvekslinger og træning af sårbare mennesker.
 • At guide opmærksomheden ned i kroppen, både under en behandling og i meditationer.
 • At regulere dit eget nervesystem, så du kan adskille dig fra klientens reaktioner

Undervisningen tager udgangspunkt i case-studies med kaninbehandlinger, og du modtager individuel supervision undervejs.

Det siger eleverne fra hold 1

“Jeg synes, det har løftet mig og mine behandlinger til noget, jeg ikke havde troet var muligt”
Bettina Højsgaard

“Jeg har fået meget mere ro, og det tager jeg med ind i behandlerrummet, så jeg møder klienterne et andet sted fra”
Pia Laub

“Jeg har fået en meget større sensitivitet i mine behandlinger og en bedre mulighed for at relatere til min klient”
Sara Saxild

SEKS ELEVER FRA HOLD 1 FORTÆLLER HVAD DE HAR FÅET UD AF CHOK/TRAUME-UDDANNELSEN

ANGELA JØRGENSEN FORTÆLLER OM EFTERUDDANNELSEN I CHOK/TRAUME

Optagelseskrav

Du skal være uddannet Manuvision kropsterapeut, og vi forventer at du har klienter på ugentlig basis.  Det er en fordel, at du har en personlig erfaring med meditation udover skoleundervisning.

Undervisere på uddannelsen: Angela Jørgensen, Mette Steen Jakobsen og evt. eksterne lærerkræfter

Pris

Uddannelsen koster 39.475 kr.
Betales ved tilmelding: 2.500 kr.
Kontakt kontoret for aftale om eventuel afdragsordning.

Uddannelsen er RAB godkendt og giver dig point ift din RAB-registrering

Praktisk og datoer

Efteruddannelsen forløber over tre kvartaler og med seks dages intensiv undervisning pr kvartal, som foregår i hverdagene. Der skal påregnes hjemmeopgaver mellem undervisningsgangene. Uddannelsen foregår i Manuvisionhuset på Frederiksberg. Mulighed for overnatning.

Datoer for efteruddannelse i chok og traume hold 4

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til info@manuvision.dk

Uddannelsen er godkendt af Dakobe.

Se listen over Dakobes godkendte uddannelser her

Vil du vide mere?

Kontakt os:
Skriv til os på info@manuvsion.dk.

Manuvision kropsterapi har været omdrejningspunkt for det første forskningsprojekt i kropsterapi i Danmark, foretaget af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Rigshospitalet. Forskningsresultaterne viser, at 6 måneders Manuvision kropsterapi kan reducere eller helt fjerne PTSD-symptomer hos krigsveteraner med PTSD. Læs mere: Forskning i Manuvision kropsterapi

bog om traumebehandling

I bogen “Når kroppen er i krig” samler vi trådene fra 25 års behandlingspraksis med erfaringerne fra forskningsprojektet i effekten af Manuvision kropsterapi, foretaget af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, for veteraner i behandling for PTSD på Militærpsykiatrisk Ambulatorium på Rigshospitalet. Vi introducerer til vores arbejde med relation og kropsbevidsthed og de principper og teknikker, der kan regulere balancen i nervesystemet og skabe forandring hos mennesker udsat for traumer. Læs mere