Manuvision Uddannelsen drives af et hold dedikerede undervisere, der har mellem 15 og 25 års erfaring med at behandle. Vores undervisere er mestre i kropsterapi og eksperter inden for alle områder af kropsterapien – fra nervesystem og ledfrigørelse til træning, faste, meditation og samtaleteknik. 

Vi har som undervisere det til fælles, at alt hvad vi beskæftiger os med, tager udgangspunkt i mødet mellem mennesker. Vi interesserer os for relationer – vores relation til os selv og hinanden. At starte Manuvision Uddannelsen var både et indre behov, men også et ydre pres fra folk, som ønskede en uddannelse med erfarne undervisere.

Til trods for vores fælles baggrund inden for kropsterapi arbejder vi forskelligt. Vi har ofte forskellige opfattelser af, hvorfor vi behandler, og hvad behandlingen er til for. Vores forskellighed giver dig flere indgange til det at behandle – og dermed den optimale palet at spejle sig i og lære af. Gennemgående for vores pædagogik er, at vi hele tiden forsøger at se bag overfladen i stedet for at presse et system ned over dig.

Mette Steen

Mette Steen

Mette er en som en akupunkturnål, der med sit skarpe fokus og sin stærke indføling og intuition borer sig direkte ind til kernen.

Mette skaber den nødvendige tillid på briksen, der får dig til at blomstre i din tro på dig selv.

Hun er indbegrebet af den indføling, vi vægter så højt hos Manuvision. Hun ser og mærker dig, og hun tør sætte ord på alt det, som ikke umiddelbart kan ses eller forstås.

Mette har også et stort indblik i gruppedynamikker. Som underviser på Manuvision Uddannelsen får hun det optimale ud af de unikke konstellationer som opstår på hvert uddannelseshold. Hun evner at have øje for den enkelte elev og indblik i at sammensætte grupper, så de gavner hinandens udviklingsproces.

Mette er uddannet kropsterapeut hos Body-SDS Hold 1 har arbejdet som kropsterapeut og træner siden 1998 og som underviser siden 2002. Hun er desuden leder af efteruddannelsen i chok/traume sammen med Angela Jørgensen.

Udgivelser med Mette
Podcast: Hvordan håndterer vi skam?
Podcast: Hvordan påvirker nervesystemet krop og psyke?
Podcast: Om Manuvision uddannelsen
Video: Hvordan håndterer vi vrede?
DR2-program: Vejen til helbredelse

Angela Jørgensen

Angela JØRGENSEN

Angela er hånden, som støtter dig omsorgsfuldt, men også direkte og konfronterende. Hun er knivskarp og tør gå helt ind til benet. Hun er sin helt egen og hendes naturlige rummelighed overfor “sin helt egen” måde at gøre det på, smitter og forplanter sig.

Hun har en harmoni mellem det feminine og det maskuline, mellem humor og temperament. Og et blik for nødvendigheden i en given situation, som kan styrke din evne til at se dig selv i øjnene. 

Angela ved alt om nervesystemet og mestrer med sin indføling og viden alt det, der skal til for at berolige og vække et belastet nervesystem. Det er også grunden til, at hun har været med til at få et af de første forskningsprojekter om kropsterapi – i verden og i Danmark – op at stå.

Angela er uddannet hos Body-sds på Hold 2 og har arbejdet som kropsterapeut siden 1999 og som underviser siden 2007. Hun er optaget som partner i Manuvision i 2009 og er desuden leder af efteruddannelsen i chok/traume sammen med Mette Steen.

Angela er medforfatter til bogen “Når kroppen er i krig” om Manuvisions traumebehandling

Udgivelser med Angela
Bog: Når kroppen er i krig
Podcast: Hvordan lytter vi til mavefornemmelsen
Podcast: Hvorfor er relation vigtig i kropsterapi?
Podcast: Hvordan påvirker nervesystemet krop og psyke?

Filip Rankenberg

Filip RANKENBERG

Filip er vores tekniker. Ham der ved alt om kroppen. Kommer der ny forskning om kroppen, er det Filip, der fanger det og arbejder med det.

Han kan som ingen anden mærke, om en hvirvel drejer. Han har blik for detaljen og søger den lille ændring, som skaber den store forandring.

Med kærlige provokationer kan han hjælpe dig til at tage det ekstra skridt, som fører til det store mål. Han kræver din fulde opmærksomhed og hjælper dig til at træne det nærvær, der skal til for at stå som behandler.

Det er også Filip, der sikrer, at du passer på din egen krop, når du står ved briksen. Han lærer dig den svære kunst at forene grounding og lethed.

Filip er uddannet hos Body-sds Hold 1 og har arbejdet som kropsterapeut og træner siden 1998 og som underviser siden 2005.

Filip er medforfatter til bogen “Når kroppen er i krig” om Manuvisions traumebehandling.

Udgivelser med Filip
Bog: Når kroppen er i krig
Podcast: Hvordan lytter vi til mavefornemmelsen
Podcast: Hvordan hænger krop og psyke sammen?
Podcast: Hvordan håndterer vi sensitivitet?
Video: Hvordan kommer man sig efter en hjernerystelse?
Video: Hvad er indføling i kropsterapi?

Kristoffer Glavind Kjær - profilbillede Manuvision

Kristoffer GLAVIND KJÆR

Kristoffer er levende og inspirerende. Han har et damplokomotiv inde i sig, og når han brænder for en sag, brænder han igennem. Bare at være i nærheden af ham giver energi.

Han har en særlig intuition og evner med sin opmærksomhed at åbne en krop og nå ind til et menneske med meget få ord.

Kristoffer er indbegrebet af begejstring og appetit på livet. Med sin energi og usædvanlige sociale intelligens kan han føre dig ud i selv-udforskningens spændende grænseland.

Kristoffer er også frontmand i vores arbejde med elitesport, hvor han i 20 år har stået med de helt store sportsikoner mellem hænderne. En viden Manuvision trækker på, og som man som elev på uddannelsen vil blive eksponeret for. Og så er han forfatter til bogen “Kropslig Intelligens” om sammenhængen mellem krop og psyke.      

Kristoffer er uddannet hos Body-sds Hold 1 og har arbejdet som kropsterapeut og træner siden 1998 og som underviser siden 2005.

Udgivelser med Kristoffer
Bog: Kropslig intelligens
Podcast: Kropsterapiens rødder
Podcast: Hvordan hænger krop og psyke sammen?
Podcast: Træning af krop og psyke
Podcast: Manuvision med Håndboldherrerne til OL
Video: Kristoffer behandler håndboldspiller

Mikkel Skovbye - underviser i Naturterapi

Mikkel SKOVBYE

Mikkel har to verdener i sig. Han bor i byen, men en del af ham er altid på et nordisk fjeld, og naturen er en integreret del af hans måde at være i verden på. Han har råhed og styrke, men samtidig en ro og grounding, der får dig til at trække vejret dybt og give slip.

Mikkels verden er på mange måder ligetil. Når du er på bjerget, handler det om liv og død, om at have dine ben plantet godt og grundigt i jorden. Og det er altid den måde han møder dig på.

Han ser dig, og han lægger sin sjæl ind i at forsøge at hjælpe dig. Han er direkte og ærlig og har mod til at konfrontere dig der, hvor det gør ondt. Uden omsvøb.

Mikkel er uddannet Manuvision kropsterapeut i 2008 har arbejdet som behandler og træner siden 2008

Udgivelser med Mikkel
Podcast: Internater og personlig talentudvikling
Podcast: Naturterapiuddannelsen: Hvad kan vi lære i naturen?

Søren Christensen

Søren CHRISTENSEN

Søren træder ind i dig og fortæller historier.

Det er som om, Søren ikke altid hører til i denne verden – at han har levet mange flere liv end os andre, hvor han har siddet og studeret mennesker.

Han er en klog mand, som, hvis man er opmærksom, gerne deler ud af sin viden og visdom. Han er god til at se det levede liv og til at spejle det for os.

Søren kan med sin ro og dybde få dig til at slappe af med tillid. Han vil med sit grin og sin glæde få dig til at lege med, og hans evige spørgsmål til livet kan inspirere og provokere dig til at være søgende. 

Søren er uddannet hos Body-sds Hold 1 og har arbejdet som kropsterapeut og træner siden 1998 og som underviser på Manuvision Uddannelsen siden 2005.

Udgivelser med Søren
Podcast: Naturen som terapi
Podcast: Om Manuvision uddannelsen
Podcast: Hvad er følelser?
Podcast: Er faste det nye sort? (Radio 4)

Torben Svendsen

Torben SVENDSEN

Torben har trænet karate på højt plan og undervist siden ’87. Han har sortbæltegrad af 7.dan.

Det er umuligt at gemme sig for Torben. Han afkræver dit fulde nærvær og evner med sit eget at have øje for hver enkelt i en gruppe.

Torben har opnået en stor indsigt i østens kropslige visdom, og med sans for tradition, præcision og disciplin kan han på en kærlig måde hjælpe dig til at yde dit bedste og udvide dit personlige råderum. Intet forceres. Det vigtigste er, at grænserne respekteres.

Torben er indbegrebet af styrke. Men det karakteristiske ved ham er, at styrken kommer indefra. Han kan stå fast, mens han holder en fugleunge i sine hænder. Det er som Yin og Yangs dans mellem polerne – mellem styrken og blødheden. Han er kroppens mester. Han udfordrer og støtter dig til at finde styrken i dig selv. 

Torben er uddannet hos Body-sds Hold 1 og har arbejdet som kropsterapeut og træner siden 1998 og som underviser på Manuvision Uddannelsen siden 2005.

Udgivelser med Torben
Podcast: Træning af krop og psyke
Video: Hvad er indføling i kropsterapi?
Video: Manuvision træningsprogrammer
Video: Vejrtrækningsøvelse mod angst

Rikke Toft Boesen

Rikke TOFT BOESEN

Rikke har en smittende varme og blidhed, der får dig til at føle dig hjemme – i dig selv og i fællesskabet med andre. Hun er nysgerrig og skarp og tør bide sig fast, når hun ser noget. Og hun er ikke bange for at bore ind til det, der gør ondt.

Rikke udfordrer dig til at stå ved dig selv, både dine stærke og svage sider. Og støtter dig også i, hvordan du bliver hos dig selv, når du står med et andet menneskes smerte og følelser i hænderne. Selv står hun fast som en klippe med begge ben på jorden, samtidig med at hun tillader sin egen skrøbelighed.

Rikke er vejlederen, der støtter dig kærligt mod din egen vej som behandler. Og så har hun en indsigt i gruppedynamikker, og hvordan de kan udnyttes til gavn for alles udvikling. Med sin baggrund som psykolog spænder hun vidt og er også stærk i narrative processer, og hvordan de kan vise sig i krop og kropsholdning.

Rikke er uddannet Manuvision kropsterapeut i 2009 og har arbejdet som behandler & træner siden 2009. Desuden praktiserende psykolog og naturterapeut.

Udgivelser med Rikke
Podcast: Naturen som terapi

Suzanne Darmer Kropsterapibehandling, Børnebehandling, Chok-traume behandling

Suzanne DARMER

Suzanne har en skarp indlevelsesevne og forståelse for menneskets psykologi. Hun skaber et stærkt rum af tillid og fortrolighed og kan med empati og varme tale ind i det, der gør ondt. Hendes naturlige omsorgsfuldhed og ro udstyrer hende med en særlig evne til at bære mennesker igennem svære ting i livet. En evne og indføling, hun lærer fra sig i undervisningen ved briksen.

Forståelsen og sansningen af den personlige kropsholdning og udfoldelsen af fri bevægelse bliver til redskaber i Suzannes undervisning og giver en praksis viden om sammenhængen mellem krop- og psyke-dynamikker. På udfordrende og legende vis formår hun at udvide din bevidsthed og få dig tættere på dig selv.

Som underviser er hun legende og indsigtsfuld og vækker din nysgerrighed og lyst til at lære. Hun har en specialviden og forståelse for muskler og forbindelser i kroppen og ved, hvordan man med blidhed kan nå dybt ind i kroppen. Alt dette øser hun ud af og gør forståelig i undervisningen.

Suzanne er uddannet Manuvision kropsterapeut og træner i 2008. Hun er derudover uddannet Psykomotorisk terapeut og skuespiller.

TILMELD DIG INTROAFTEN

Til dig, der vil høre om vores uddannelse til kropsterapeut. Mød vores undervisere, se en behandling og kom selv på briksen og oplev, hvad Manuvision kropsterapi kan.

Sted: København
Kommende datoer:
Torsdag d. 6. juni kl. 17-19.30 FULDT BOOKET
Torsdag d. 13. juni kl. 17-19.30
Onsdag d. 7. august kl. 17-19.30
Torsdag d. 3. oktober kl. 17-19.30

Sted: Aarhus
Kommende datoer:
Mandag d. 3. juni kl. 17-19.30
Mandag d. 12. august kl. 17-19.30
Mandag d. 30. september kl. 17-19.30

LÆS OM ANDRE ELEVER

”Jeg har altid været fascineret af hvad Manuvisions behandlingsform kunne, i forhold til at skabe ro og balance i mennesker.” Elever fortæller


Oversigt

Vil du vide mere? Kontakt vores studievejledere

Maria Myhlendorph – København
Email: maria@manuvision.dk
Teleofon: 22 73 11 23

Lise Ørting – Aarhus
Email: lise@manuvision.dk
Teleofon: 28 84 35 11