UNDERVISERNE

Manuvision Uddannelsen drives af et hold dedikerede undervisere, der har mellem 15 og 25 års erfaring med at behandle. Undervisernes forskellighed giver dig flere indgange til det at behandle - og dermed den optimale palet at spejle sig i og lære af.

 

 

Gennemgående for vores pædagogik er, at vi hele tiden forsøger at se bag overfladen i stedet for at presse et system ned over dig.

 

Vi har som undervisere det til fælles, at alt hvad vi beskæftiger os med, tager udgangspunkt i mødet mellem mennesker. Vi interesserer os for relationer – vores relation til os selv og hinanden. At starte Manuvision Uddannelsen var både et indre behov, men også et ydre pres fra folk, som ønskede en uddannelse med erfarne undervisere.

Til trods for vores fælles baggrund inden for kropsterapi arbejder vi forskelligt. Vi har ofte forskellige opfattelser af, hvorfor vi behandler, og hvad behandlingen er til for. Gennemgående for vores pædagogik er, at vi hele tiden forsøger at se bag overfladen i stedet for at presse et system ned over dig.

METTE STEEN

Mette er en som en akupunkturnål, der med sit skarpe fokus og sin stærke indføling og intuition borer sig direkte ind til kernen.

Mette skaber den nødvendige tillid på briksen, der får dig til at blomstre i din tro på dig selv.

Hun er indbegrebet af den indføling, vi vægter så højt hos Manuvision. Hun ser og mærker dig, og hun tør sætte ord på alt det, som ikke umiddelbart kan ses eller forstås.

Mette har også et stort indblik i gruppedynamikker. Som underviser på ManuVision Uddannelsen får hun det optimale ud af de unikke konstellationer som opstår på hvert uddannelseshold. Hun evner at have øje for den enkelte elev og indblik i at sammensætte grupper, så de gavner hinandens udviklingsproces.

Mette er uddannet kropsterapeut hos Body-SDS Hold 1 har arbejdet som kropsterapeut og træner siden 1998 og som underviser siden 2002.

ANGELA

Angela er hånden, som støtter dig omsorgsfuldt, men også direkte og konfronterende. Hun er knivskarp og tør gå helt ind til benet. Hun er sin helt egen og hendes naturlige rummelighed overfor “sin helt egen” måde at gøre det på, smitter og forplanter sig.

Hun har en harmoni mellem det feminine og det maskuline, mellem humor og temperament. Og et blik for nødvendigheden i en given situation, som kan styrke din evne til at se dig selv i øjnene. 

Angela ved alt om nervesystemet og mestrer med sin indføling og viden alt det, der skal til for at berolige og vække et belastet nervesystem. Det er også grunden til, at hun har været med til at få et af de første forskningsprojekter om kropsterapi - i verden og i Danmark - op at stå.

Angela er uddannet hos Body-sds på Hold 2 og har arbejdet som kropsterapeut siden 1999 og som underviser siden 2007. Hun er optaget som partner i ManuVision i 2009.

FILIP

Filip er vores tekniker. Ham der ved alt om kroppen. Kommer der ny forskning om kroppen, er det Filip, der fanger det og arbejder med det.

Han kan som ingen anden mærke, om en hvirvel drejer. Han har blik for detaljen og søger den lille ændring, som skaber den store forandring.

Med kærlige provokationer kan han hjælpe dig til at tage det ekstra skridt, som fører til det store mål. Han kræver din fulde opmærksomhed og hjælper dig til at træne det nærvær, der skal til for at stå som behandler.

Det er også Filip, der sikrer, at du passer på din egen krop, når du står ved briksen. Han lærer dig den svære kunst at forene grounding og lethed.

Filip er uddannet hos Body-sds Hold 1 og har arbejdet som kropsterapeut og træner siden 1998 og som underviser siden 2005.

KRISTOFFER

Kristoffer er levende og inspirerende. Han har et damplokomotiv inde i sig, og når han brænder for en sag, brænder han igennem. Bare at være i nærheden af ham giver energi.

Han har en særlig intuition og evner med sin opmærksomhed at åbne en krop og nå ind til et menneske med meget få ord.

Kristoffer er indbegrebet af begejstring og appetit på livet. Med sin energi og usædvanlige sociale intelligens kan han føre dig ud i selv-udforskningens spændende grænseland.

Kristoffer er også frontmand i vores arbejde med elitesport, hvor han i 20 år har stået med de helt store sportsikoner mellem hænderne. En viden Manuvision trækker på, og som man som elev på uddannelsen vil blive eksponeret for. Og så er han forfatter til bogen “Kropslig Intelligens” om sammenhængen mellem krop og psyke.      

Kristoffer er uddannet hos Body-sds Hold 1 og har arbejdet som kropsterapeut og træner siden 1998 og som underviser siden 2005.

MIKKEL

Mikkel har to verdener i sig. Han bor i byen, men en del af ham er altid på et nordisk fjeld, og naturen er en integreret del af hans måde at være i verden på. Han har råhed og styrke, men samtidig en ro og grounding, der får dig til at trække vejret dybt og give slip.

Mikkels verden er på mange måder ligetil. Når du er på bjerget, handler det om liv og død, om at have dine ben plantet godt og grundigt i jorden. Og det er altid den måde han møder dig på.

Han ser dig, og han lægger sin sjæl ind i at forsøge at hjælpe dig. Han er direkte og ærlig og har mod til at konfrontere dig der, hvor det gør ondt. Uden omsvøb.

Mikkel er uddannet Manuvision kropsterapeut i 2008 har arbejdet som behandler og træner siden 2008.

SØREN

Søren træder ind i dig og fortæller historier.

Det er som om, Søren ikke altid hører til i denne verden – at han har levet mange flere liv end os andre, hvor han har siddet og studeret mennesker.

Han er en klog mand, som, hvis man er opmærksom, gerne deler ud af sin viden og visdom. Han er god til at se det levede liv og til at spejle det for os.

Søren kan med sin ro og dybde få dig til at slappe af med tillid. Han vil med sit grin og sin glæde få dig til at lege med, og hans evige spørgsmål til livet kan inspirere og provokere dig til at være søgende. 

Søren er uddannet hos Body-sds Hold 1og har arbejdet som kropsterapeut og træner siden 1998 og som underviser på ManuVision Uddannelsen siden 2005.

TORBEN

Torben har trænet karate på højt plan og undervist siden ’87. Han har sortbæltegrad af 7.dan.

Det er umuligt at gemme sig for Torben. Han afkræver dit fulde nærvær og evner med sit eget at have øje for hver enkelt i en gruppe.

Torben har opnået en stor indsigt i østens kropslige visdom, og med sans for tradition, præcision og disciplin kan han på en kærlig måde hjælpe dig til at yde dit bedste og udvide dit personlige råderum. Intet forceres. Det vigtigste er, at grænserne respekteres.

Torben er indbegrebet af styrke. Men det karakteristiske ved ham er, at styrken kommer indefra. Han kan stå fast, mens han holder en fugleunge i sine hænder. Det er som Yin og Yangs dans mellem polerne – mellem styrken og blødheden. Han er kroppens mester. Han udfordrer og støtter dig til at finde styrken i dig selv. 

Torben er uddannet hos Body-sds Hold 1 og har arbejdet som kropsterapeut og træner siden 1998 og som underviser på ManuVision Uddannelsen siden 2005.

RIKKE

Rikke har en smittende varme og blidhed, der får dig til at føle dig hjemme - i dig selv og i fællesskabet med andre. Hun er nysgerrig og skarp og tør bide sig fast, når hun ser noget. Og hun er ikke bange for at bore ind til det, der gør ondt.

Rikke udfordrer dig til at stå ved dig selv, både dine stærke og svage sider. Og støtter dig også i, hvordan du bliver hos dig selv, når du står med et andet menneskes smerte og følelser i hænderne. Selv står hun fast som en klippe med begge ben på jorden, samtidig med at hun tillader sin egen skrøbelighed.

Rikke er vejlederen, der støtter dig kærligt mod din egen vej som behandler. Og så har hun en indsigt i gruppedynamikker, og hvordan de kan udnyttes til gavn for alles udvikling. Med sin baggrund som psykolog spænder hun vidt og er også stærk i narrative processer, og hvordan de kan vise sig i krop og kropsholdning.

Rikke er uddannet Manuvision kropsterapeut i 2009 og har arbejdet som behandler & træner siden 2009. Desuden praktiserende psykolog og naturterapeut.

 

MORTEN

Morten er indbegrebet er ro. Hans tilstedeværelse og nærvær får dig til at slappe af og gør det nemt at overgive sig på briksen.

Med roen følger letheden. Og den tager han også med sig i sin undervisning, hvor han får arbejdet ved briksen til at føles naturligt og uanstrengt. Han giver dig plads og legerum, men holder dig hele tiden fast på din vejrtrækning og jordforbindelse.

Morten tør konfrontere dig med dine historier og hjælper dig til at se, hvordan de står vejen for din udvikling. Han har også erfaring med at behandle veteraner med PTSD, hvor han bruger sine rolige hænder til at genoprette balancen i nervesystemet.

Morten kan som ingen andre tale ind i de processer, der arbejder i kroppen, og nå ind til dybe lag ud fra en stor forståelse for, hvad der sker inde i os.

Morten er uddannet Manuvision kropsterapeut i 2012 og har arbejdet som behandler & træner siden 2012. Han er desuden under uddannelse til EFT psykoterapeut.

 

 

SUZANNE

Suzanne har en skarp indlevelsesevne og forståelse for menneskets psykologi. Hun skaber et stærkt rum af tillid og fortrolighed og kan med empati og varme tale ind i det, der gør ondt. Hendes naturlige omsorgsfuldhed og ro udstyrer hende med en særlig evne til at bære mennesker igennem svære ting i livet. En evne og indføling, hun lærer fra sig i undervisningen ved briksen.

Forståelsen og sansningen af den personlige kropsholdning og udfoldelsen af fri bevægelse bliver til redskaber i Suzannes undervisning og giver en praksis viden om sammenhængen mellem krop- og psyke-dynamikker. På udfordrende og legende vis formår hun at udvide din bevidsthed og få dig tættere på dig selv.

Som underviser er hun legende og indsigtsfuld og vækker din nysgerrighed og lyst til at lære. Hun har en specialviden og forståelse for muskler og forbindelser i kroppen og ved, hvordan man med blidhed kan nå dybt ind i kroppen. Alt dette øser hun ud af og gør forståelig i undervisningen.

Suzanne er uddannet Manuvision kropsterapeut og træner i 2008. Hun er derudover uddannet Psykomotorisk terapeut og skuespiller.