Manuvision kropsterapi har siden 2019 været omdrejningspunkt for et forskningsprojekt, hvor Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Rigshospitalet har undersøgt virkningen af vores kropsterapeutiske behandlingsforløb for krigsveteraner med PTSD. I marts 2024 lanceres resultaterne.

I 2019 fulgte Syddansk Universitet 42 krigsveteraner med PTSD (post-traumatiske belastningsreaktion) i et behandlingsforløb på Krise- og katastrofepsykiatrisk Center på Rigshospitalet. Halvdelen af dem modtog deres normale behandling i form af medicinsk og kognitiv psykologisk behandling, mens den anden halvdel i tillæg også gennemførte et kropsterapeutisk forløb, udført af behandlere fra Manuvision. Læs mere: Kropsterapi for veteraner med PTSD

Forskningsresultaterne publiceres i marts 2024, og de første analyser taler deres tydelige sprog: De deltagere, der modtog kropsterapi oplever en signifikant større nedgang i PTSD-symptomer sammenlignet med dem, der ikke fik kropsterapi. De beretter bl.a. om at kunne deltage i hverdagsaktiviteter igen, såsom at aflevere børnene i børnehave, læse godnathistorier og besøge venner:

“Før forløbet følte jeg mig socialt død. Jeg fortsatte mit arbejdsliv, for når man har været i militæret, har man en enorm ansvarsfølelse. Men mine kæber dirrede, når jeg fik fri klokken 15.30. Det var ren overlevelse. Behandlingen vakte mig til live igen. Jeg lærte ikke at flygte fra mine følelser og reaktioner, fordi jeg fik værktøjer til at regulere dem og til at være mere til stede med mine tanker og alt det, jeg mærker. Kropsterapien har åbnet til en sanselighed, hvor jeg føler, jeg lever – og ikke bare overlever” – Morten Kjelmann, veteran, der modtog kropsterapeutisk behandling i forskningsprojektet

“Manuvision kropsterapi har hjulpet mig med ro og centrering. Det er ligesom en sky, der letter. Jeg har lært at acceptere en masse ting. Og rent fysisk er der en masse spændinger og smerte, der er sluppet. Før behandlingerne levede jeg med angst, depression, aggression, vrede og hypervigilitet. Jeg ekskluderede mig socialt og var meget svingende i humør og energi. Med kropsterapi kombineret med samtaleterapi hos en psykolog nåede jeg hurtigt ret langt. Jeg har det markant bedre i dag. Jeg kan være i de udsving, jeg mærker, til trods for en stresset hverdag med nyt studie og barn nummer tre.” – Kevin Petersen, veteran, der modtog kropsterapeutisk behandling i forskningsprojektet

Kropsterapi og forskning møder hinanden

Behandlingsforløbet for de veteraner, der modtog kropsterapi, bestod af 24 behandlinger over seks måneder. Forskere fra Syddansk Universitet har efterfølgende monitoreret effekterne gennem kvantitative og kvalitative undersøgelser. Fokus har både været på behandlingens  effekt på reduktion af PTSD-symptomer, men i lige så høj grad klienterne redskaber til selv at håndtere symptomerne og hvordan det har påvirket deres livskvalitet.

Resultaterne fra Manuvision behandlingsforløbene har forskerne sammenlignet med en kontrolgruppe, som fik tilbudt den behandling, de ellers ville modtage hos overlæge Henrik Steen Andersen i regi af Krise- og Katastrofepsykiatrisk Center på Rigshospitalet og på Militærpsykologisk afdeling hos Veterancentret under forsvaret. Henrik Steen Andersen har diagnosticeret og rekrutteret alle deltagere i projektet gennem randomisering af tidligere udsendte, som opsøger eller bliver henvist til Krise- og Katastrofepsykiatrisk Center, Region Hovedstaden. Kontrolgruppens behandling har været upåvirket af forskningsprojektet og kunne tage forskellige former; samtale, medicin, meditation og andre behandlingstilbud. Men fælles for personerne i kontrolgruppen er, at ingen modtager kropsterapi.

Mere krop i psykiatrien

PTSD er en psykisk lidelse, som er både invaliderende, vanskelig at behandle og svær at leve med. Undersøgelser har vist, at halvdelen af PTSD-ramte patienter ikke reagerer positivt på hverken medicinsk behandling eller kognitiv terapi. Derfor er der stor interesse for behandlingstilgange, der indtænker kroppen.

En behandling hos Manuvision tager afsæt i, hvordan det opleves at have PTSD – både kropsligt, følelsesmæssigt og mentalt. Målet med behandlingen er ikke, at symptomerne skal forsvinde, men at man skal lære at forholde sig anderledes til dem. Kroppen er en vigtig spiller i den proces, fordi det er arbejdet med at koble den bevidste opmærksomhed til kroppens reaktioner, der kan have en langvarig effekt. Det handler om at få kontakt til nervesystemets kamp/flugt-reaktioner og lære at rumme de følelser af vrede og angst, der er knyttet til dem.

“Manuvision-behandlingen tager udgangspunkt i et helhedsbillede af kroppen. Vi arbejder fysisk med kroppen, men også gennem dialog, i et krydsfelt af åndedræt, muskelstruktur, smerte, modstand og sårbarhed. Vi skaber en relation til klienten, som er accepterende og ikke-dømmende. For en PTSD-diagnose er ikke en sygdom i vores terminologi, men en naturlig reaktion på en overbelastning af nervesystemet, og det er med det udgangspunkt, at vi behandler klienterne i forskningsprojektet,” forklarer Angela Jørgensen, som har ledet behandlingsforløbet.

“Når kroppen er i krig”

I 2023 har vi på baggrund af forskningen og vores 25 års erfaring udgivet en bog om vores behandling af traumer. Bogen rummer en grundig indføring i den kropsterapeutiske metode til at genoprette balancen i nervesystemet. Og viser, hvordan det gennem arbejdet med tillid, relation, opmærksomhed og åndedræt er muligt at ændre livet for mennesker udsat for traumer.

Vi introducerer til vores arbejde med relation og kropsbevidsthed og de principper og teknikker, der kan regulere balancen i nervesystemet og skabe forandring hos mennesker udsat for traumer.

Overlæge og psykiater ved Rigshospitalet, Henrik Steen Andersen, der rekrutterede veteraner til forskningsprojektet, har skrevet forord til bogen, hvor han fortæller, hvordan han oplevede effekten af behandlingsforløbet og samarbejdet med Manuvision: “Jeg var faktisk lidt forbløffet over de mange positive tilbagemeldinger fra vores patienter – enkelte fremhævede, at det var den bedste behandling, de havde oplevet”

Læs mere om bogen Når kroppen er i krig

Læs mere:
Drømmen om forskningsprojektet blev født for flere år siden
Tro og vilje baner vej for samarbejde og funding