Forskning PÅVISER STOR EFFEKT AF MANUVISIONS BEHANDLING AF PTSD

Det er muligt for krigsveteraner at få reduceret eller helt at slippe for de invaliderende konsekvenser af PTSD efter 6 måneders behandlingsforløb hos os. Det viser resultaterne af forskningen i Manuvisions behandling af PTSD, som netop er udgivet i det anerkendte tidsskrift Mental Health Science. Det er Statens Institut for Folkesundhed (SDU), som i samarbejde med Rigshospitalet og Patientforeningen Danmark – for første gang i Danmark – har undersøgt virkningen af kropsterapi.

Læs mere:

Banebrydende forskningsresultater i Manuvision kropsterapi
Statens Institut for Folkesundhed (SDU) : Krigsveteraner får færre PTSD-symptomer af kropsterapi
Mental Health Science: Effects of hands-on mind-body therapy on posttraumatic stress disorder among Danish military veterans
Zetland: Kan man trykke traumer ud af kroppen?
Ritzau: Krigsveteraner slipper traumer med kropsterapi
Netdoktor: Kropsterapi kan mindske PTSD-symptomer

resultaterne af forskningen

I forskningsprojektet modtog halvdelen af veteranerne ud over medicinsk og kognitiv behandling 24 kropsterapeutiske behandlinger over seks måneder af erfarne Manuvision kropsterapeuter. Den anden halvdel i kontrolgruppen fik ikke kropsterapi og udelukkende medicinsk og kognitiv psykologisk behandling.

Studiet er designet til via spørgeskema at måle mængden af PTSD-symptomer på en skala. Hvert spørgsmål giver mellem nul og seks point, flest des værre symptomet opleves. På forhånd havde forskerne vurderet, at et fald på 10 point eller mere ville betyde et mærkbart bedre liv for den enkelte.

Resultaterne viser, at veteranerne i behandlingsgruppen fik reduceret deres symptomer med 11 point i gennemsnit. 65 procent af veteranerne oplevede et fald på 10 eller flere point og dermed en mærkbar bedring – sammenlignet med 27 procent i kontrolgruppen, der kun modtog medicin og kognitiv terapi.

Samtidig viste studiet, at efter de seks måneders kropsterapi havde 35 procent af veteranerne i behandlingsgruppen fået det så meget bedre, at de sandsynligvis ikke længere ville få stillet diagnosen PTSD, hvis de skulle udredes på ny. I kontrolgruppen var det tilsvarende tal fem procent.

“Et halvt år med kropsterapi har rykket mere end tre års behandlinger med medicin, psykologtimer og gruppesamtaler.”– Søren Sørensen, veteran, der modtog kropsterapeutisk behandling i forskningsprojektet

“Kropsterapien var den sidste sten, jeg manglede for at kunne lære at regulere mig selv og få forbindelse til min krop igen, så jeg kan fungere. Som soldat var jeg blevet god til at overhøre min krops signaler for at kunne være i krig. Da jeg kom hjem igen, var mit eneste værktøj fortsat at lukke af til kroppen. I forskningsforsøget fik jeg mulighed for at mærke mig selv og min krop på en anden måde. Spændingerne i kroppen slap og jeg kunne få adgang til de indre ressourcer, jeg slet ikke var klar over jeg havde” – Kevin Petersen, veteran, der modtog kropsterapeutisk behandling i forskningsprojektet.
Læs mere: Krigsveteranen Kevin fik livet tilbage med kropsterapi

Mere krop i psykiatrien

PTSD er en psykisk lidelse, som er både invaliderende, vanskelig at behandle og svær at leve med. Undersøgelser har vist, at halvdelen af PTSD-ramte patienter ikke reagerer positivt på hverken medicinsk behandling eller kognitiv terapi. Derfor er der stor interesse for behandlingstilgange, der indtænker kroppen.

“Resultaterne vidner om, at vi er nødt til at udvide behandlingsfeltet for mennesker med PTSD og prøve nye veje som at integrere en kropsorienteret tilgang i alle sammenhænge, hvor vi arbejder med PTSD på linje med de kognitive behandlinger, vi bruger allerede. Det nye er, at vi har afprøvet det i en klinisk setting, så vi har kunnet måle, hvordan det virker på nogle af de mennesker, som har det allersværest, nemlig soldaterne. Det er vigtigt at prøve at bringe en kropsorienteret tilgang for andre med PTSD også,” siger projektets seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed, Nanna Gram Ahlmark. 

En behandling hos Manuvision tager afsæt i, hvordan det opleves at have PTSD – både kropsligt, følelsesmæssigt og mentalt. Målet med behandlingen er ikke, at symptomerne skal forsvinde, men at man skal lære at forholde sig anderledes til dem. Kroppen er en vigtig spiller i den proces, fordi det er arbejdet med at koble den bevidste opmærksomhed til kroppens reaktioner, der kan have en langvarig effekt. Det handler om at få kontakt til nervesystemets kamp/flugt-reaktioner og lære at rumme de følelser af vrede og angst, der er knyttet til dem.

“Manuvision-behandlingen tager udgangspunkt i et helhedsbillede af kroppen. Vi arbejder fysisk med kroppen, men også gennem dialog, i et krydsfelt af åndedræt, muskelstruktur, smerte, modstand og sårbarhed. Vi skaber en relation til klienten, som er accepterende og ikke-dømmende. For en PTSD-diagnose er ikke en sygdom i vores terminologi, men en naturlig reaktion på en overbelastning af nervesystemet, og det er med det udgangspunkt, at vi behandler klienterne i forskningsprojektet,” forklarer Manuvision kropsterapeut Angela Jørgensen, som har ledet behandlingsforløbene.

book en specialiseret traumeterapeut

På baggrund af erfaringerne fra forskningsprojektet har vi siden 2020 videreuddannet Manuvision kropsterapeuter til at behandle PTSD og svære traumer. Du kan finde vores specialiserede chok/traume-behandlere og booke en tid her

Fakta om forskningsresultaterne

  • 42 soldater med en PTSD-diagnose deltog i forsøget, som varede 12 måneder.
  • 22 tilfældigt udvalgte indgik i kontrolgruppen, som ikke fik kropsterapi, men udelukkende den medicinske og kognitive terapi, der i dag er standard.
  • 20 soldater fik 24 kropsterapeutiske sessioner fordelt over seks måneder udover medicinske og kognitive terapi (standard). De fik et opkald fra en koordinator for at hjælpe til at møde op til behandlingerne – noget, som typisk viser sig vanskeligt i andre sammenhænge med PTSD-ramte.
  • To tredjedele i behandlingsgruppen fik reduceret deres symptomer på et klinisk signifikant niveau efter seks måneder mod 27 procent i kontrolgruppen.
  • For 35 procent i behandlingsgruppen var symptomerne reduceret i en grad, at de sandsynligvis ikke længere kunne diagnosticeres med PTSD. Til sammenligning var der kun én i kontrolgruppen, der var røget under den grænse.
  • Seks måneder senere – uden flere behandlinger – var det stadig en fjerdedel fra gruppen, der modtog kropsterapi, som fastholdt deres forbedring. I kontrolgruppen var tallet nul.
  • Forskningsartiklen er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Mental Health Science og kan findes her

Forsøget har brugt forsvarets målemetode til PTSD, hvor man i et spørgeskema opstiller en række symptomer, som indikerer mere eller mindre grad af belastning. Hvert spørgsmål udløser et antal point. Symptomerne er fordelt på fire klynger og det er især klyngerne hyperarousal (angst, panikangst) og følelsesløshed, hvor symptomerne er blevet mindre.

På forhånd var det vurderet, at forsøget ville vise effekt, hvis behandlingsgruppen i gennemsnit fik reduceret 10 point på PTSD-skalaen. I gennemsnit faldt veteranernes symptomer med 11 point. 65 procent fik reduceret deres symptomer med 10 point eller mere i behandlingsgruppen efter seks måneder mod 27 procent i kontrolgruppen. Efter yderligere seks måneder var de samme tal 55 procent og 36 procent.

Symptomerne samler sig i fire klynger følelsesløshed, hyperarousal, genoplevelse og undgåelsesadfærd. Reduktionen i symptomer var størst for de to første områder.

35 procent i behandlingsgruppen havde efter forsøget ikke længere symptomer nok til at sige, at de havde PTSD – sammenlignet med fem procent i kontrolgruppen.

Når man ser på resultaterne seks måneder efter behandlingerne var afsluttet, var effekten aftaget lidt. Forskerne konkluderer dermed, at den kropsterapeutiske behandling sandsynligvis skal vedligeholdes for at fastholde sin effekt.

baggrund for forskningsprojektet

I 2019 fulgte Syddansk Universitet 42 krigsveteraner med PTSD (post-traumatiske belastningsreaktion) i et behandlingsforløb på Militærpsykiatrisk Ambulatorium i Region Hovedstadens Psykiatri. Halvdelen af dem modtog deres normale behandling i form af medicinsk og kognitiv psykologisk behandling, mens den anden halvdel i tillæg også gennemførte et kropsterapeutisk forløb, udført af behandlere fra Manuvision.

De deltagere, der modtog kropsterapi oplevede en signifikant større nedgang i PTSD-symptomer sammenlignet med dem, der ikke fik kropsterapi. De berettede bl.a. om at kunne deltage i hverdagsaktiviteter igen, såsom at aflevere børnene i børnehave, læse godnathistorier og besøge venner.

Behandlingsforløbet for de veteraner, der modtog kropsterapi, bestod af 24 behandlinger over seks måneder. Forskere fra Syddansk Universitet har efterfølgende monitoreret effekterne gennem kvantitative og kvalitative undersøgelser. Fokus har både været på behandlingens  effekt på reduktion af PTSD-symptomer, men i lige så høj grad klienterne redskaber til selv at håndtere symptomerne og hvordan det har påvirket deres livskvalitet.

Resultaterne fra Manuvision behandlingsforløbene har forskerne sammenlignet med en kontrolgruppe, som fik tilbudt den behandling, de ellers ville modtage hos overlæge Henrik Steen Andersen i regi af Militærpsykiatrisk Ambulatorium i Region Hovedstadens Psykiatri og på Militærpsykologisk afdeling hos Veterancentret under forsvaret. Henrik Steen Andersen har diagnosticeret og rekrutteret alle deltagere i projektet gennem randomisering af tidligere udsendte, som opsøger eller bliver henvist til Krise- og Katastrofepsykiatrisk Center, Region Hovedstaden. Kontrolgruppens behandling har været upåvirket af forskningsprojektet og kunne tage forskellige former; samtale, medicin, meditation og andre behandlingstilbud. Men fælles for personerne i kontrolgruppen er, at ingen modtager kropsterapi.

“når kroppen er i krig”

I 2023 har vi på baggrund af forskningen og vores 25 års erfaring udgivet en bog om vores behandling af traumer. Bogen rummer en grundig indføring i den kropsterapeutiske metode til at genoprette balancen i nervesystemet. Og viser, hvordan det gennem arbejdet med tillid, relation, opmærksomhed og åndedræt er muligt at ændre livet for mennesker udsat for traumer.

Vi introducerer til vores arbejde med relation og kropsbevidsthed og de principper og teknikker, der kan regulere balancen i nervesystemet og skabe forandring hos mennesker udsat for traumer.

Overlæge og psykiater ved Rigshospitalet, Henrik Steen Andersen, der rekrutterede veteraner til forskningsprojektet, har skrevet forord til bogen, hvor han fortæller, hvordan han oplevede effekten af behandlingsforløbet og samarbejdet med Manuvision: “Jeg var faktisk lidt forbløffet over de mange positive tilbagemeldinger fra vores patienter – enkelte fremhævede, at det var den bedste behandling, de havde oplevet”

Læs mere om bogen Når kroppen er i krig

hvordan behandler vi traumer og ptsd?

I en Manuvision-behandling af traumer og PTSD arbejder vi med kroppens reaktioner gennem nervesystemet. Vi skaber aktivitet i nervesystemet de steder, som er med til at holde kroppen i balance, når den er alarmeret. Når vi får aktiveret de vitale dele af nervesystemet, bliver åndedrættet mere frit, lungekapaciteten bliver udvidet, pulsen falder, og kroppen bruger ikke samme energi på at mobilisere muskler og cirkulere adrenalin og kortisol rundt i blodet. Med et balanceret nervesystem bliver kroppen også i stand til at aktivere de vedligeholdelses-processer, der skal til for, at den kan hele sig selv. Læs mere

Se Angela Jørgensen, Manuvision kropsterapeut og behandlingsleder for forskningsprojektet i kropsterapi mod PTSD, fortælle, hvordan og hvorfor vi behandler traumer og PTSD-symptomer gennem kroppen

book en specialiseret traumeterapeut

På baggrund af erfaringerne fra forskningsprojektet har vi siden 2020 videreuddannet Manuvision kropsterapeuter til at behandle PTSD og svære traumer. Du kan finde vores specialiserede chok/traume-behandlere og booke en tid her

vil du også lære at behandle traumer?

På Manuvision Uddannelsen kan du lære at behandle stress og ubalancer i nervesystemet ud fra vores forskningsbaserede teknikker. Og senere er det muligt at specialisere sig i behandling af PTSD og traumer.

Manuvision uddannelsen til kropsterapeut

podcast

I vores podcast “Kropsterapi og PTSD” kan du høre Morten Kjelmann fortælle om oplevelsen af det behandlingsforløb han modtog i forbindelse med forskningsprojektet. Morten udviklede PTSD, efter han i 2009 havde været udsendt i Afghanistan i Helmand-provinsen.

“Før forløbet følte jeg mig socialt død. Jeg fortsatte mit arbejdsliv, for når man har været i militæret, har man en enorm ansvarsfølelse. Men mine kæber dirrede, når jeg fik fri klokken 15.30. Det var ren overlevelse. Behandlingen vakte mig til live igen. Jeg lærte ikke at flygte fra mine følelser og reaktioner, fordi jeg fik værktøjer til at regulere dem og til at være mere til stede med mine tanker og alt det, jeg mærker. Kropsterapien har åbnet til en sanselighed, hvor jeg føler, jeg lever – og ikke bare overlever” – Morten Kjelmann.
Find podcasten her

læs mere om projektet og vores samarbejdspartnere

ptsd Projektet Samarbejdspartnere - high quality

SDU: Krigsveteraner får færre PTSD-symptomer af kropsterapi

Drømmen om forskningsprojektet blev født for flere år siden

Tro og vilje baner vej for samarbejde