Her kan du læse svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest får fra vores kommende elever, når de overvejer at starte på Manuvision Uddannelsen.

OM MANUVISION UDDANNELSEN

Manuvision Uddannelsen tager 2 år. Der er uddannelsesstart hvert år i januar og afsluttende eksamener i december hvert år.

På de 2 år modtager du 1104 undervisningstimer på 93 undervisningsdage. Dermed er Manuvision Uddannelsen den kropsterapeut-uddannelse, der udbyder flest undervisningstimer. Det kræver nemlig noget at blive en dygtig kropsterapeut.

Manuvision er en intensiv uddannelse, fordi hvert undervisningsmodul er på 2 eller 3 sammenhængende dage. Dertil kommer vores internater, der udgør 15% af undervisningen.

På Manuvision Uddannelsen lærer du naturligvis de greb og teknikker, som skal ligge i en kropsterapeuts værktøjskasse.

Men kropsterapi er så meget mere end teknikker og greb. Derfor fokuserer vi på Manuvision Uddannelsen at lære dig at arbejde med relation, indføling og nervesystem.

 • Indføling og relation: Kropsterapi handler om at kunne skabe en positiv forandring for et menneske. Det kræver, at man som kropsterapeut kan skabe en tillidsfuld relation mellem klient og behandler, hvor klienten kan åbne sig, mærke sig selv og give slip på det, der er svært. Og hvor du som behandler kan være til stede med alle dine sanser for at facilitere det, som klienten har brug for.
 • Nervesystem: Det er gennem et arbejde med nervesystemet, at du kan hjælpe med mennesker med de lidelser, bl.a. stress, angst og depression, som et stigende antal mennesker søger hjælp til hos Manuvision kropsterapeuter.

Manuvision kropsterapi har siden 2019 været omdrejningspunkt for et forskningsprojekt, hvor Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk universitet, har undersøgt virkningen af vores kropsterapeutiske behandlingsforløb baseret på vores teknikker til arbejdet med nervesystemet. Resultaterne offentliggøres i 2023. Derfor lærer du hos Manuvision at arbejde med nervesystemet gennem evidensbaserede teknikker.

Det korte svar er: Ja. Det kan man, fordi undervisningsmodulerne består af to dage, som fordeler sig med en weekend-dag og en hverdag, fx. fredag – lørdag eller søndag – mandag.

De elever, der har fuldstidsarbejde, bruger typisk feriedage og afspadsering til at holde fri på undervisningsdagene.

Det lidt længere svar er, at nogle elever undervejs på uddannelsen vælger at fokusere mere på uddannelsen og derfor finder en måde at arbejde mindre på. Det gør de for at lave flere elevbehandlinger, dyrke fællesskabet på Manuvision og bruge tid på træningen.

Det er vigtigt at fremhæve, at dette altid er vores elevers eget valg. Vælger man fuldtidsarbejdet fra bunder det oftest i et ønske om at dedikere sig til en ny vej mere fuldt og helt. Mens andre ønsker at kombinere kropsterapien med en anden karriere og derfor prioriterer at holde fast i deres arbejdsliv ved siden af.

Manuvision kræver ingen særlige forudsætninger. Men du skal have lyst og vilje til en intensiv læringsproces og personlig udviklingsrejse. 

Derfor holder vi en individuel afklaringssamtale med dig, inden du kan søge ind på uddannelsen. Målet med afklaringssamtalen er:

 • at afdække, om du er klar til den intensive uddannelse, som Manuvision Uddannelsen er. Det kræver et stort engagement af dig og en lyst og vilje til at udvikle dig undervejs på uddannelsen
 • at give dig en mulighed for at vurdere, om Manuvision er det rigtige for dig. Du får lejlighed til at spørge om de ting, som er vigtige for dig undervejs i samtalen.

Afklaringssamtalen hjælper både dig og os til at vurdere, om du og Manuvision er et godt match, så vi kan tage hele din uddannelsesrejse sammen.

Det korte svar er ja, det kan man.

 • Der er et stigende fokus på at inddrage kroppen i fremtidens behandlinger. Sådan har det naturligvis været gennem mange år for de fysiske smerter – men også både de følelsesmæssige temaer og svære fysiske udfordringer behandles i stigende grad gennem kroppen.
 • For efterspørgslen efter det, som kropsterapeuter kan arbejde med gennem kroppen stiger. Det handler om at forløse psykiske temaer og svære følelser gennem kroppen.Et stigende antal mennesker har brug for hjælp med psykiske udfordringer og svære følelser, viser målinger af danskernes helbred foretaget af bl.a. Statens Institut for Folkesundhed.
 • Anerkendelsen af Manuvision kropsterapeuters kompetencer øges. Den vil styrkes yderligere, når vi i sommeren 2021 lancerer resultaterne af et stort forskningsprojekt, som vi har gennemført sammen med Rigshospitalet, patientforeningen Danmark og Statens Institut for Folkesundhed

De fleste kropsterapeuter bliver selvstændige og praktiserer dermed kropsterapi i deres egen virksomhed. Det kræver naturligvis noget at få en virksomhed op at stå. Sådan er det indenfor de fleste fag-områder – også indenfor kropsterapi. Men markedet for kropsterapi er der, også i fremtiden. Det tør vi godt love.

Mange af vores elever kommer på uddannelsen med en helt anden baggrund, fx. ingeniører, projektledere, skuespillere mm.

Det betyder, at du kan kombinere dine tidligere erfaringer med det, som lærer som kropsterapeut. Har du fx. arbejdet sammen i en branche med et højt stressniveau, har du erfaring, som du kan bruge ifht. klienter med stress. Eller har du arbejdet med teenagere, har du erfaring med netop teenageres problemer, som du kan bruge til at hjælpe teenagere.

Når du kombinerer din tidligere arbejdserfaring med din kropsterapi kan du finde en unik tilgang til at lave behandlinger, som står på et dybt kendskab i en bestemt målgruppes temaer og udfordringer.

Det er et stærkt grundlag for at etablere en god praksis, når du er færdiguddannet som kropsterapeut.

Vi har gennem årene haft mange elever, der forud for uddannelsen har tacklet fx. stress, depressioner, senfølger efter hjernerystelse, angst mv.

Alle elever er inden start på uddannelsen til en afklaringssamtale. Denne samtale er obligatorisk. Og det er den, fordi det er på denne samtale, at vi afklarer, om du er klar til vores uddannelse.

Det handler ikke om, at tidligere udfordringer står i vejen for, at du kan starte på uddannelsen. Det handler om at afdække, om hvor du står i forhold til at kunne indgå på uddannelsen.

Dine tidligere udfordringer kan nemlig blive en af de styrker som behandler. De giver dig nemlig en unik tilgang til dine klienternes temaer. Den tilgang hjælper vi dig med at finde.

Ja, Manuvision kropsterapi har siden 2019 været omdrejningspunkt for et forskningsprojekt, hvor Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk universitet, har undersøgt virkningen af vores kropsterapeutiske behandlingsforløb for krigsveteraner med PTSD i behandling på Rigshospitalet. Du kan læse om de positive forskningsresultater her

På baggrund af forskningsresultaterne kan vi sige, at Manuvision som den eneste krospterapi-uddannelse arbejder evidensbaseret med de kropsterapeutiske teknikker vi benytter os af i arbejdet med et skrøbeligt nervesystem. Nervesystemet er kernen i Manuvision kropsterapi, fordi nervesystemet er nøglen til at behandle de fleste af de lidelser, som desværre er i stigning, herunder stress, depression og angst.

Hos Manuvision lærer du de nyeste teknikker inden for arbejdet med nervesystemet. Og du kan tage en overbygning, kun for Manuvision kropsterapeuter, som lærer dig at behandle chok og traumer.

Vores infomøder foregår på hverdags-aftener kl. 17.00 – 19.30. På infomødet fortæller vi om uddannelsens indhold og hvordan du bliver en dygtig kropsterapeut hos Manuvision.

En af vores erfarne kropsterapeuter viser en behandling, så du oplever, hvordan vi skaber en forandring gennem et arbejde med kroppen.

Til infomødet er der naturligvis også til at stille spørgsmål om uddannelsen.

Du kender ikke undervisningsdagens indhold, før du møder til undervisning. Det betyder, at du ikke ved, hvilke lærere der underviser dig den pågældende dag og hvad I skal lære. Det tager for nogle lidt tid at vænne sig til det.

Men sådan gør vi hos Manuvision, fordi det lærer dig at blive klar til det, der viser sig. Det er vigtigt, for det er også sådan, du skal kunne tilgå din klient. Der ved du heller ikke, hvad der  møder dig, når du henter en klient i dit venteværelse.

Men vi kan da afsløre lidt. De fleste undervisningsdage starter med at sidde stille uden ord. For at lande i, at nu er du her. Og for at blive opmærksom på, hvad der rører sig hos dig selv.

At øve ved brikse fylder selvfølgelig rigtig meget i undervisningen. Manuvision træningen fylder også. Og så er der forskellige øvelser, som gør dig klogere på krop, mennesker og dig selv. Det hele ender med at hænge sammen og er alt sammen dine byggeklodser til at blive en dygtig kropsterapeut.

Vi starter nye hold hvert år i starten af januar. Og så går du til eksamen i december måned i det følgende år.

Vi har uddannelseshold i København, Århus og Barcelona.

Et par gange om året samles alle hold til undervisning i København. Og på internaterne samles de hold, som er på samme semester.

Internaterne er tigerspring i vores elevers udvikling til at blive dygtige behandlere. Grundlæggende er det et led i arbejdet med at gå fra teknikker og greb til behandling. Internaterne udgør 15% af undervisningstimerne på MV. Det fortæller noget om, hvor højt vi prioriterer internaterne. Internaterne er intensive dage på uddannelsen, hvor vi tager væk sammen for at stille skarpt på nogle helt centrale dele af det at udvikle dygtige behandlere.

OM FINANSIERING AF MANUVISION UDDANNELSEN

De fleste elever med fuldtidsjob fortsætter i deres job. Undervisningsmodulerne består af to dage, som fordeler sig med en weekend-dag og en hverdag, fx. fredag – lørdag eller søndag – mandag. De elever, der har fuldtidsarbejde, bruger typisk feriedage og afspadsering til at holde fri på undervisningsdagene.

Nogle elever vælger undervejs på uddannelsen at fokusere mere på uddannelsen, lave flere elevbehandlinger, dyrke fællesskabet på Manuvision og bruge tid på træningen. For at kunne det, finder de en vej til at bruge færre timer på deres tidligere job.

Det er vigtigt at fremhæve, at dette altid er vores elevers eget valg. Vælger man fuldtidsarbejdet fra, skyldes det oftest et ønske om at dedikere sig til en ny vej mere fuldt og helt. Mens andre ønsker at kombinere kropsterapien med en anden karriere og derfor prioriterer at holde fast i deres arbejdsliv.

En vigtig del af uddannelsen er at øve behandlinger uden for undervisningstiden. Det er ved at øve dig, at du bliver bedre til teknikker og greb og til at stå som behandler for et menneske.

Vi anbefaler, at du tager betaling for dine elevbehandlinger. Selvom du endnu er ved at lære kropsterapi, har dine behandlinger en værdi for den, som ligger på briksen. Og det at tage betaling for sin behandling er en vigtig del af at være kropsterapeut. Der sker også det, at dine klienter er mere engagerede, når de skal betale for behandlingen.

Typisk starter vores elever ud med en lav pris i starten af uddannelsen og hæver prisen undervejs på uddannelsen. Vores elever sætter selv deres priser. Prisen er ca. 150 kr. for en times behandling i starten og ca. 500 kr. på uddannelsens sidste semester.

Vi anbefaler, at du laver mindst 10 behandlinger pr. måned på uddannelsen sidste år. Det skal være på klienter, som ikke er dine holdkammerater.

Manuvision Uddannelsen koster 165.500 kr.

Der er flere måder, hvorpå du kan betale uddannelsens pris:

Bruttolønsordning:
Hvis du har en fast ansættelse, kan du betale uddannelsen gennem en bruttolønsordning. I bruttolønsordningen kan uddannelsens pris deles op i 24 lige store rater, som din arbejdsgiver betaler ud af din løn (det kan dog også være forskellige rater – du er velkommen til at kontakte os og høre nærmere).

Din bruttoløn bliver på den måde tilsvarende lavere, så en del af uddannelsens pris finansieres gennem en lavere skat.

Det kan være en god løsning for dig, der har et fast job og har økonomisk mulighed for en lavere lønudbetaling gennem uddannelsesperioden.

Der er også et par muligheder for dig, som ikke kan eller vil lave en bruttolønsordning:

Betaling i 4 rater forud for hver semester-start:

 • Rate 1:   57.000 kroner (forfald december 2024)
 • Rate 2:   49.500 kroner (forfald juni 2025)
 • Rate 3:   39.500 kroner (forfald december 2025)
 • Rate 4:   19.500 kroner (forfald juni 2026)

Du betaler forud for hvert kommende semesters undervisning.

Det kan være en god løsning for dig, der enten har sparet op forud for uddannelsesstart eller har mulighed for at spare op, mens du går på uddannelsen.

Betaling i månedlige rater:
Du kan også betale uddannelsen gennem månedlige rater. Første moduls betaling skal dog betales, inden du starter på uddannelsen. Kontakt os gerne og hør nærmere.

Lån penge (rentefrit + oprettelse)
Vi har lavet en aftale med Ikano Bank, der giver dig mulighed for at låne pengene til uddannelsen og afdrage over hhv 10, 20 og 30 måneder. Se mere:
Rentefrit lån 10 måneder + oprettelse
Rentefrit lån 20 måneder + oprettelse
Rentefrit lån 30 måneder + oprettelse

Ja, vi har elever, som går på uddannelsen, mens de modtager dagpenge. Det kan de, fordi Manuvision Uddannelsen har et gennemsnitligt time-antal på 8 timer pr. uge, og det ligger under de 20 timer pr. uge, som er det maksimale antal undervisningstimer man må have som dagpengemodtager.

Du skal selvfølgelig tage fat i din a-kasse eller borgerservice i din kommune for at få deres godkendelse af, at du går på uddannelsen, mens du modtager dagpenge og søger job. Det er dit ansvar at udfylde de blanketter mv., som godkendelsen kræver. Ligesom du skal overholde de gældende krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Uddannelsens pris dækker al din undervisning og begge internater.

Alligevel vil vi forberede dig på, at der er par mindre udgifter undervejs på uddannelsen:

 • Briks: Du skal have en briks, så du kan øve behandlinger. Det betyder, at du enten skal købe en briks eller leje dig ind et sted, hvor du har adgang til en briks.

Manuvision anviser en forhandler, hvor du kan få rabat på dit køb af briks. En god briks koster ca. 3000 kr.

 • Egenterapi: Du skal have 5 kropsterapi-behandlinger i løbet af uddannelsens 2 år hos en af vores kropsterapeuter. Du får en liste med de kropsterapeuter, som du kan bruge. Du skal have egenterapi, så du på egen krop får en oplevelse af, hvordan det er at arbejde med de temaer, som du undervejs møder.

Behandlinger koster ml. 900 – 1500 kr. pr. behandling.

MANUVISION STUDIEVEJLEDERE

Er du i tvivl om noget? Så kontakt en af vores studievejledere.
Manuvision har to studievejledere – Mette i København og Lise i Aarhus. De er begge er uddannede Manuvision kropsterapeuter og brænder for at hjælpe både vores kommende og nuværende elever. De kan hjælpe dig med svar på spørgsmål omkring uddannelsen – og give dig råd og sparring på de overvejelser, som du måske har både før og undervejs på uddannelsen.

MANUVISION KØBENHAVN

Maria Myhlendorhp er vores studievejleder i København/Sjælland. Maria har selv gået vejen selv som kropsterapeut og er uddannet på vores hold 24, der afsluttede uddannelsen i december 2023.  Det giver dig vejledning og råd i øjenhøjde, både omkring uddannelsen og etablering af behandlerpraksis.

Maria kombinerer jobbet som uddannelseskoordinator med sin egen behandlerpraksis i centrum på Østerbro.

Du kan kontakte Maria på maria@manuvision.dk eller ringe på 22 73 11 23

MANUVISION AARHUS

Lise Ørting er vores studievejleder i Aarhus/Jylland. Lise er tidligere uddannet kropsterapeut gennem Body SDS. Hun valgte i 2019 at gå videre og tage Manuvision uddannelsen for at dykke endnu dybere i kropsterapien. Hun har på 10. år egen klinik med behandling og træning i Kolding og kan rådgive dig både om retning og valg af uddannelsen og om livet som kropsterapeut.

Lise er også med til at undervise på Manuvision uddannelsen som undervisningsassistent i København og Aarhus.

Du kan kontakte Lise på lise@manuvision.dk eller ringe på 28 84 35 11.

Lise Ørting Kropsterapibehandler - Kolding

TILMELD DIG INTROAFTEN

Til dig, der vil høre om vores uddannelse til kropsterapeut. Mød vores undervisere, se en behandling og kom selv på briksen og oplev, hvad Manuvision kropsterapi kan.

Sted: København
Kommende datoer:
Onsdag d. 7. august kl. 17-19.30
Torsdag d. 3. oktober kl. 17-19.30

Sted: Aarhus
Kommende datoer:
Mandag d. 12. august kl. 17-19.30
Mandag d. 30. september kl. 17-19.30

LÆS OM ANDRE ELEVER

”Jeg har altid været fascineret af hvad Manuvisions behandlingsform kunne, i forhold til at skabe ro og balance i mennesker.” Elever fortæller


Oversigt

Vil du vide mere? Kontakt vores studievejledere

Maria Myhlendorph – København
Email: maria@manuvision.dk
Teleofon: 22 73 11 23

Lise Ørting – Aarhus
Email: lise@manuvision.dk
Teleofon: 28 84 35 11