Manuvision har specialkompetencer i behandlingen af traumer og ptsd, hvor vi på baggrund af forskning og Evidens benytter os af kropsterapeutiske teknikker til at genoprette balancen i nervesystemet.

Psykiske lidelser som stress, angst, depression og PTSD bunder i traumer. I en Manuvision-behandling af PTSD og traumer arbejder vi med kroppens reaktioner på traumet gennem nervesystemet.

Vi skaber aktivitet i nervesystemet de steder, som er med til at holde kroppen i balance, når den er alarmeret. Når vi får aktiveret de vitale dele af nervesystemet, bliver åndedrættet mere frit, lungekapaciteten bliver udvidet, pulsen falder, og kroppen bruger ikke samme energi på at mobilisere muskler og cirkulere adrenalin og kortisol rundt i blodet. Med et balanceret nervesystem bliver kroppen også i stand til at aktivere de vedligeholdelses-processer, der skal til for, at den kan hele sig selv.

Evidensbaseret behandling

Manuvision kropsterapi har været omdrejningspunkt for det første forskningsprojekt i kropsterapi i Danmark, foretaget af Statens Institut for Folkesundhed (SDU) i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri, som påviser stor effekt af vores behandling af PTSD. Manuvision arbejder således evidensbaseret med behandling af stress og traumer og de fysiske og psykiske tilstande, traumer medfører – fra depression og angst til PTSD.
Læs mere: Forskning i behandling af PTSD
Netdoktor: Kropsterapi kan mindske PTSD-symptomer

Se Angela Jørgensen, Manuvision kropsterapeut og behandlingsleder for forskningsprojektet i kropsterapi mod PTSD, fortælle, hvordan og hvorfor vi behandler traumer og PTSD-symptomer gennem kroppen

Hvad er PTSD?

PTSD – eller posttraumatisk belastningsreaktion – er en stresstilstand, der kan opstå som følge af oplevelsen af, at ens liv har været i fare. Uanset hvad der har udløst tilstanden – om det er krig, voldtægt, overfald, ulykker eller svære opvækstbetingelser – er fællesnævneren den, at kroppen er låst fast i en traumetilstand, der giver et skævt grundlag for, hvordan man relaterer til omverden.

PTSD bunder i et traume, og traumer danner grundlag for måden, vi reagerer på og relaterer til vores omgivelser. Kroppen er indrettet til at lave det bedste forsvar mod omverden, så hvis den har været i livsfare, vil alle overlevelsesmekanismer være aktiveret. Denne alarmtilstand giver sig udslag i uro, tankemylder, hukommelsesbesvær, isolationstrang, søvnbesvær, mareridt, angst, depression, svimmelhed, åndenød, fordøjelsesproblemer samt muskel- og ledsmerter.

Mange har flashbacks til de oplevelser, der udløste PTSD, lider af mareridt og udvikler en ekstrem sensitivitet over for sanseindtryk, der gør det svært at fungere i dagligdagen eller i sociale sammenhænge. For mange indebærer det en følelse af skam, skyld og utilstrækkelighedsfølelse og fører til social isolation og depression. 

hvordan behandler vi traumer?

En Manuvision behandling behandler kort sagt traumer gennem kroppen og ved at styrke nervesystemets evne til selvregulering. I bogen “Når kroppen er i krig” gennemgår vi vores tilgang til traumebehandling i detaljer.

Traumer forstyrrer helt basalt evnen til selvregulering af impulser og følelser – og dermed evnen til at reagere afstemt i relationer. I behandlingen arbejder vi med at regulere nervesystemet. Ved at guide opmærksomheden ned i kroppen og ved at frisætte undertrykte følelser, hjælper vi mennesker udsat for traumer med at træne den selvregulering, der gør dem i stand til at få mere kontrol over nervesystemets impulser og automatikker. 

Vi har behandlere i det meste af landet

Du kan læse om de enkelte behandleres baggrund og kompetencer og finde den Manuvision kropsterapeut, der passer lige til dine behov.

Manuvision kropsterapi har været omdrejningspunkt for det første forskningsprojekt i kropsterapi i Danmark, foretaget af Statens Institut for Folkesundhed (SDU) i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri. Forskningsresultaterne viser, at 6 måneders Manuvision kropsterapi kan reducere eller helt fjerne PTSD-symptomer hos krigsveteraner med PTSD. Læs mere: Forskning i Manuvision kropsterapi

Podcast om kropsterapi

Manuvision udgiver podcast, hvor vi dykker ned i emner, der udforsker sammenhængen mellem krop og psyke, og fortæller om vores uddannelse og efteruddannelser. Du finder Manuvisions podcast i din podcast app eller her.

bog om traumebehandling

I bogen “Når kroppen er i krig” samler vi trådene fra 25 års behandlingspraksis med erfaringerne fra forskningsprojektet i effekten af Manuvision kropsterapi mod PTSD, foretaget af Statens Institut for Folkesundhed (SDU). Vi introducerer til vores arbejde med relation og kropsbevidsthed og de principper og teknikker, der kan regulere balancen i nervesystemet og skabe forandring hos mennesker udsat for traumer. Læs mere