Med EUs persondataforordning General Data Protection Regulation (GDPR) er det et krav, at alle virksomheder, som indsamler og håndterer persondata, skal have en privatlivspolitik. ManuVision ApS (inkl. datterselskaber Bella Drift og Manuvisionhuset Århus) har udarbejdet en privatlivspolitik samt en handlingsplan for at håndtere persondata. Det har vi gjort udefra GDPR-retningslinier og databehandleraftaler med vores tjenesteudbydere.

Om de foreligger hos os analogt eller digitalt, sørger ManuVision ApS. for at opbevare data forsvarligt og utilgængeligt for andre. Vores handlingsplan indebærer en årlig vurdering af de data vi indsamler og opbevarer, samt tjenesteudbyderne.

DATAANSVAR
Generelt indhenter vi kun Almindelige Personoplysninger, der er påkrævet af hensyn til afregning og bogføring. Vi videregiver eller sælger aldrig dine oplysninger til andre.

I det specifikke tilfælde hvor du starter som elev på Manuvision-uddannelsen, indhenter vi visse Følsomme Personoplysninger. Her vil du altid blive bedt om tilsagn først. Vi videregiver ikke dine oplysninger til personer mv. udenfor ManuVision ApS.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er kunde/elev her hos os, eller så længe det er påkrævet af hensyn til afregning og bogføring.

Du har til enhver tid krav på at få indsigt i de personoplysninger, som vi registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne.

Skulle du ønske at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.

Vores hjemmesider indsamler anonyme data om besøgerne, og vi bruger forskellige sociale medier der har adgang til brugernes data. Ligeledes har vi data om alle der er tilmeldt vores nyhedsmails. Der er indgået de nødvendige databehandleraftaler med de aktuelle tjenester.

KROPSTERAPEUTISKE BEHANDLINGER
Alle ManuVision Kropsterapeuter er selvstændige erhvervsdrivende.

I de tilfælde hvor de udfører terapeutiske behandlinger, under momslovens definition af andre sundhedspersoner, har de pligt til at føre journal efter dine behandlinger, så det står noteret hvilke skader/smerter/lidelser du er kommet for at få hjælp til, og hvordan behandlingerne i dén henseende skrider frem. Dette kategoriseres som personfølsomme oplysninger.

Du skal i den henseende afgive separat samtykke til din Manuvision Kropsterapeut.

Dine oplysninger vil aldrig blive delt med hverken Manuvision ApS eller andre, medmindre det er fagligt relevant OG du har givet samtykke.

Vi henviser til den enkelte Manuvision Kropsterapeut for yderligere information.

Klik her for at se GDPR politik i PDF

KONTAKTOPLYSNINGER VEDR. PRIVATLIVSPOLITIK

ManuVision ApS
Bernhard Bangs Allé 25-27
2000 Frederiksberg C
Telefon 3510 8833
Mail: info@manuvision.dk
CVR 39071606