Mattias - Elev på ManuVision uddannelsen

Hør en elev og to undervisere fortælle om, hvordan man uddanner sig til kropsterapeut hos Manuvision.

Problemer med afspilleren? Lyt til afsnittet Manuvision uddannelsen<– her.

På 2 år kan du uddanne dig til Manuvision kropsterapeut og lære at behandle fysiske og psykiske lidelser med dine hænder. Men hvordan gør man det, og hvad vægter vi hos Manuvision? Det kan du høre i denne podcast, hvor en elev og to undervisere fortæller om uddannelsen til kropsterapeut – hvad man kan bruge den til og hvorfor det handler om meget mere end teknikker og systemer.

Et vækket sanseapparat

“Det er ligesom at få skruet op for alle signaler, så man kan se verden mere, høre den mere og lugte den mere,“ fortæller Manuvision-elev Mathias Kromann Rode i podcasten og fremhæver, hvordan uddannelsen har været med at vække hele hans sanseapparat.

På uddannelsen bliver man som en del af den kropsterapeutiske behandlerpraksis også trænet i den opmærksomhed, der skal til for at styrke nærværet i terapirummet. Det er en forudsætning for at skabe en tæt relation til den, man behandler, og noget der vægtes højt hos Manuvision. Og så er det en evne, der også er med til at understøtte ens egen personlige udvikling, som er nødvendig for at stå stærkt som behandler:

“Jeg kan også mærke, at jeg, når jeg behandler en klient, på sin vis også behandler mig selv. Eller i hvert fald møder sider af mig selv i den klient, som jeg måske ikke ville have set. Og fordi man er så utrolig opmærksom i behandlingsrummet, bliver jeg også mere opmærksom på mig selv, og det er meget givtigt.”

Mødet med klienter

Mathias afslutter Manuvision uddannelsen til vinter, og forløbet har allerede åbnet op for mange spændende møder med klienter i hans behandlerpraksis:

“Klienterne kommer med alle mulige forskellige ting, og det er vildt spændende at opleve, hvordan man kan bruge Manuvision til at åbne noget op i dem,” fortæller Mathias, der begyndte at tage klienter efter et halvt år på uddannelsen: “Det var selvfølgelig mere begrænset, hvad jeg havde af indsigt på det tidspunkt, men jeg havde allerede en masse teknikker, jeg kunne bruge. Og jeg har stadig klienter i dag, som jeg har haft fra, da jeg startede.”