FAQ om kropsterapeut uddannelsen

Her kan du læse svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest får fra vores kommende elever, når de overvejer at starte på Manuvision Uddannelsen.

 

Kan man fortsætte sit arbejdsliv, mens man går på uddannelsen?

Det korte svar er: Ja. Det kan man, fordi undervisningsmodulerne består af to dage, som fordeler sig med en weekend-dag og en hverdag, fx. fredag - lørdag eller søndag - mandag.

De elever, der har fuldstidsarbejde, bruger typisk feriedage og afspadsering til at holde fri på undervisningsdagene.

Det lidt længere svar er, at nogle elever undervejs på uddannelsen vælger at fokusere mere på uddannelsen og derfor finder en måde at arbejde mindre på. Det gør de for at lave flere elevbehandlinger, dyrke fællesskabet på Manuvision og bruge tid på træningen.

Det er vigtigt at fremhæve, at dette altid er vores elevers eget valg. Vælger man fuldtidsarbejdet fra bunder det oftest i et ønske om at dedikere sig til en ny vej mere fuldt og helt. Mens andre ønsker at kombinere kropsterapien med en anden karriere og derfor prioriterer at holde fast i deres arbejdsliv ved siden af.

 

Hvorfor tager det to år at blive kropsterapeut?

Manuvision Uddannelsen er en af de i alt to kropsterapeut-uddannelser, der har knap 1100 undervisningstimer. Det kræver nemlig noget at blive en dygtig kropsterapeut.

Kropsterapi er så meget mere end teknikker og greb. Teknikker og greb er værktøjskassen, som du kan lære på alle kropsterapeut uddannelser.

Det er indføling, relationsdannelse og et arbejde med nervesystemet, der gør teknikker og greb til behandling og det, der skaber forandringer hos en klient. Det er noget af det, som vi bruger de mange undervisningstimer på at lære dig.

Kernen i kropsterapi handler om at kunne skabe en positiv forandring for et andet menneske. For at kunne det, skal man kunne være tilstede med alle sine sanser i hver enkelt behandling gennem en arbejdsdag. Og kropsterapeuten skal kunne støtte i alt det, som opstår i løbet af behandlingen.

En kropsterapeut skal også kunne leve sit eget liv efter dagens behandlinger. Derfor skal man kunne adskille sig fra det, som man har arbejdet med i løbet af dagen. Ligesom man skal kunne adskille sig fra det, som er i ens eget liv, når man næste dag behandler ved briksen.  Det er også noget af det, som Manuvisions mange undervisningstimer bruges til at lære. Det betyder for dig, at du bliver rustet til at kunne stå mange timer som behandler og samtidig have et godt privatliv.

Jeg har lavet noget helt andet i mit arbejdsliv indtil nu. Hvad betyder det for mine muligheder for at blive kropsterapeut?

Mange af vores elever kommer på uddannelsen med en helt anden baggrund, fx. ingeniører, projektledere, skuespillere mm.

På uddannelsen er der 10 faste undervisere, der kommer med hver sin måde at være behandler på. Kernen i deres behandlinger er naturligvis den samme - at skabe forandring hos klienter. For dig betyder det, at du får 10 forskellige undervisere at spejle dig i og hente inspiration fra. På uddannelsen udforsker du den inspiration.

De 10 forskellige undervisere hjælper dig også med at finde dit unikke ståsted som kropsterapeut. Og det er her, at dit tidligere arbejdsliv kan give dig nogle helt unikke styrker ifht at hjælpe klienter med en bestemt type udfordringer. Fordi du qua dine erfaringer har noget helt unikt at tilbyde som behandler. Det skal man bare nogle gange have en hjælpende hånd til at se. Vores 10 undervisere er hele 10 hjælpende hænder.

 

Jeg har selv haft forskellige udfordringer i mit liv. Hvad betyder det for mine muligheder for at blive kropsterapeut?

Vi har gennem årene haft mange elever, der forud for uddannelsen har tacklet fx. stress, depressioner, senfølger efter hjernerystelse, angst mv.

Alle elever er inden start på uddannelsen til en afklaringssamtale. Denne samtale er obligatorisk. Og det er den, fordi det er på denne samtale, at vi afklarer, om du er klar til vores uddannelse.

Det handler ikke om, at tidligere udfordringer står i vejen for, at du kan starte på uddannelsen. Det handler om at afdække, om du er klar til at arbejde med dine problematikker på en måde, hvor du kan indgå på uddannelsen.

Dine tidligere udfordringer kan nemlig blive en af de styrker som behandler. De giver dig nemlig en unik tilgang til dine klienters problematikker. Den tilgang hjælper vi dig med at finde, så du kan bruge dine erfaringer konstruktivt.

 

Kan man leve af at være kropsterapeut? 

Det korte svar er ja, det kan man.

  • Der er et stigende fokus på at inddrage kroppen i fremtidens behandlinger. Sådan har det naturligvis været gennem mange år for de fysiske smerter - men også både de følelsesmæssige temaer og svære fysiske udfordringer behandles i stigende grad gennem kroppen.
  • For efterspørgslen efter det, som kropsterapeuter kan arbejde med gennem kroppen stiger. Det handler om at forløse psykiske temaer og svære følelser gennem kroppen.Et stigende antal mennesker har brug for hjælp med psykiske udfordringer og svære følelser, viser målinger af danskernes helbred foretaget af bl.a. Statens Institut for Folkesundhed.
  • Anerkendelsen af Manuvision kropsterapeuters kompetencer øges. Den vil styrkes yderligere, når vi i sommeren 2021 lancerer resultaterne af et stort forskningsprojekt, som vi har gennemført sammen med Rigshospitalet, patientforeningen Danmark og Statens Institut for Folkesundhed

De fleste kropsterapeuter bliver selvstændige og praktiserer dermed kropsterapi i deres egen virksomhed. Det kræver naturligvis noget at få en virksomhed op at stå. Sådan er det indenfor de fleste fag-områder - også indenfor kropsterapi. Men markedet for kropsterapi er der, også i fremtiden. Det tør vi godt love.

 

Hvorfor er internaterne vigtige på uddannelsen?

Internaterne er tigerspring i vores elevers udvikling til at blive dygtige behandlere. Grundlæggende er det et led i arbejdet med at gå fra teknikker og greb til behandling. Internaterne udgør 15% af undervisningstimerne på MV. Det fortæller noget om, hvor højt vi prioriterer internaterne. Internaterne er intensive dage på uddannelsen, hvor vi tager væk sammen for at stille skarpt på nogle helt centrale dele af det at udvikle dygtige behandlere:

 

Har du flere spørgsmål?

Manuvision har to studievejledere - Mette i København og Lise i Aarhus - der begge er uddannede Manuvision kropsterapeuter.

 

Mette Thaisen er vores studievejleder i København/Sjælland. Mette har selv gået vejen selv som kropsterapeut og er uddannet på vores hold 13, der afsluttede uddannelsen i december 2018.  Det giver dig vejledning og råd i øjenhøjde, både omkring uddannelsen og etablering af behandlerpraksis.

Mette kombinerer jobbet som uddannelseskoordinator med sin egen behandlerpraksis i Manuvision Huset på Frederiksberg.

Du kan kontakte Mette på mette.t@manuvision.dk eller ringe på 22 73 11 23

 

 

 

 

 

Lise Ørting er vores studievejleder i Aarhus/Jylland. Lise er tidligere uddannet kropsterapeut gennem Body SDS. Hun valgte i 2019 at gå videre og tage Manuvision uddannelsen for at dykke endnu dybere i kropsterapien. Hun har på 10. år egen klinik med behandling og træning i Kolding og kan rådgive dig både om retning og valg af uddannelsen og om livet som kropsterapeut.

Lise er også med til at undervise på Manuvision uddannelsen som undervisningsassistent i København og Aarhus.

Du kan kontakte Lise på lise@manuvision.dk eller ringe på 28 84 35 11

Her kan du læse svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest får fra vores kommende elever, når de overvejer at starte på Manuvision Uddannelsen.

 

Om Manuvision uddannelsen

Om økonomi

MANUVISION STUDIEVEJLEDERE

ER DU I TVIVL OM NOGET? SÅ KONTAKT EN AF VORES STUDIEVEJLEDERE

Manuvision har to studievejledere – Mette i København og Lise i Aarhus. De er begge er uddannede Manuvision kropsterapeuter og brænder for at hjælpe både vores kommende og nuværende elever. De kan hjælpe dig med svar på spørgsmål omkring uddannelsen – og give dig råd og sparring på de overvejelser, som du måske har både før og undervejs på uddannelsen.

Mette Thaisen Kropsterapibehandling og Chok-traume behandling

Manuvision København

Mette Thaisen er vores studievejleder i København/Sjælland. Mette har selv gået vejen selv som kropsterapeut og er uddannet på vores hold 13, der afsluttede uddannelsen i december 2018.  Det giver dig vejledning og råd i øjenhøjde, både omkring uddannelsen og etablering af behandlerpraksis.

Mette kombinerer jobbet som uddannelseskoordinator med sin egen behandlerpraksis i Manuvision Huset på Frederiksberg.

Du kan kontakte Mette på mette.t@manuvision.dk eller ringe på 22 73 11 23

Lise Ørting Kropsterapibehandler - Kolding

Manuvision Aarhus

Lise Ørting er vores studievejleder i Aarhus/Jylland. Lise er tidligere uddannet kropsterapeut gennem Body SDS. Hun valgte i 2019 at gå videre og tage Manuvision uddannelsen for at dykke endnu dybere i kropsterapien. Hun har på 10. år egen klinik med behandling og træning i Kolding og kan rådgive dig både om retning og valg af uddannelsen og om livet som kropsterapeut.

Lise er også med til at undervise på Manuvision uddannelsen som undervisningsassistent i København og Aarhus.

Du kan kontakte Lise på lise@manuvision.dk eller ringe på 28 84 35 11.