Som en vigtig del af Manuvision uddannelsen skal vi på internater: Vi rejser til Tyskland, vi slår lejr i de svenske skove, og vi udrenser kroppen på fastekurser. Det er på internaterne, at det virkelig rykker. Her vi får tid til at fordybe os intensivt i arbejdet med at behandle og med at udvikle den indføling, der skal til for at blive Manuvision kropsterapeut.

om manuvision uddannelsen internater

Vi har valgt at lade internaterne udgøre en vigtig del af undervisningen på Manuvision uddannelsen. Det gør vi, fordi det er her, vi virkelig får mulighed for at fordybe os. Vi kan være sammen uden at blive forstyrret af daglige forpligtelser, og vi får ro til at blive i den proces, der skal til for at udvikle os som behandlere.

Det er også på internaterne, vi for alvor opbygger fællesskabet i gruppen. Det er i fællesskabet, vi kan udvikle det terapeutiske arbejde, fordi det er i mødet med andre, vi får en fornemmelse af vores egne mønstre og blinde vinkler. I fællesskabet udveksler vi også vores historier og indtryk med hinanden og får udvidet den indsigt i os selv og i andre mennesker, vi skal bruge til at stå stærkt som behandlere.

Vi arbejder dybt ind i, hvad vi forstår ved behandling og terapi. Med naturens ro som bagtæppe.

LYT TIL PODCASTEN: PERSONLIG TALENTUDVIKLING OG INTERNATER

Tyskland

På Manuvision uddannelsens 2. modul tager vi til Tyskland. I skovene i Landet med de 1000 søer får vi tid og ro til at arbejde ind i, hvad vi forstår ved behandling og terapi – og hvad der adskiller det fra massage og teknik. Vi mediterer, træner og fordyber os i behandlinger ved briksene. Alt sammen med naturens ro som bagtæppe.

Det er også her, vi for alvor opbygger fællesskabet i gruppen. Vi begynder det svære arbejde med at skabe en relation til et andet menneske. Og vi begynder at få en fornemmelse af, hvad indføling er, og hvad der kræves for at kunne adskille sig fra – og se – den, der ligger på briksen.

Den svenske skov

På Manuvision uddannelsens sidste, 4. modul går turen til de svenske skove. Her sætter vi fokus på vores egen proces henimod det at blive behandler: Hvad er det, der har drevet mig hertil, og hvad skal drive mig videre? Du undersøger dine styrker og svagheder og det, der står i vejen for at udnytte dit behandler-potentiale fuldt ud. Det er her, du for alvor bliver konfronteret med dine blinde vinkler og får mulighed for at se dig selv – dine valg, dine fravalg og dine drømme – udefra.

Sverige-internatet sætter også fokus på naturens betydning for nærvær og opmærksomhed på egen udvikling. Naturen fungerer som integreret og vigtig brik i det terapeutiske arbejde med dig selv og med gruppen som helhed. Det er også i mødet med naturen, vi får en fornemmelse af, hvordan vi er forbundet med andre mennesker. Og det er netop den forbindelse, vi forsøger at skabe i relationen med det menneske, vi skal behandle.

Sverige-internatet sætter også fokus på naturens betydning for nærvær og opmærksomhed på egen udvikling. Naturen fungerer som integreret og vigtig brik i det terapeutiske arbejde med dig selv og med gruppen som helhed.

manuvision uddannelsen internater

Fasteinternater

Det årlige faste-internat er et led i Manuvision uddannelsens arbejde med at skærpe vores sanser og opmærksomhed. Når vi faster, mærker vi kroppen og dens grænser. Vi bliver mere sensitive og opdager, hvordan omgivelserne og de daglige stimulanser påvirker os. Den opmærksomhed giver os muligheden for at adskille os fra alle de fastlåste vaner vi har, både ift kost og de ting, der støjer og dulmer vores sanser i det daglige.

Vi får mulighed for at kigge nærmere på vores madvaner. Det kan både være i forhold til, hvordan forskellige fødevaregrupper påvirker vores krop fysisk og psykisk. Og det kan være i opdagelsen af, hvordan mad kan bruges til at kontrollere eller lægge låg på følelser.

På faste-internaterne arbejder vi også med meridian-lære. Du bliver introduceret til meridian-systemet gennem massage-øvelser, og du får en forståelse af meridianbanernes følelsesmæssige forbindelser.

Læs mere: Hvorfor faste?

Når vi faster, mærker vi kroppen og dens grænser. Vi bliver mere sensitive og opdager, hvordan omgivelserne og de daglige stimulanser påvirker os.