Indblik i hinandens smerte og sorger skaber familiære bånd og dybe relationer. Hvis du rummer min smerte, kan jeg også være noget for dig, plejer vi at sige på ManuVision Uddannelsen. Vi hjælper hinanden til at blive bedre til at rumme og mærke livet.

På ManuVision Uddannelsen er relationer og arbejdet med dem helt afgørende. Vi undersøger dem, lærer om dem, skaber dem, mærker dem. Det er dig og dine relationer,  der er i centrum.

For den enkelte elev handler det om at opdage relationen til sig selv: til sin egen krop, til sine følelser, til sine tanker, til sin historie. For hvis du skal være terapeut, når du er færdig på uddannelsen, skal du have et vist kendskab til dig selv, så du ikke bliver fanget i projektioner på klienten. Samtidig skal du også være i stand til at skabe en relation til din klient.

Gennem hele uddannelsen arbejder vi med os selv og relationen til den anden. Eleverne, der starter på uddannelsen, kommer meget, meget tæt på hinanden, både i fysisk og overført betydning. De står med hinanden i hænderne, rummer hinanden, oplever hinandens smerte, får indblik i hinandens sorger, glæder, angst, forhåbninger og drømme. Og i den intimitet og nærhed – der også understøttes af to fantastiske internater – kommer du og dine medstuderende virkelig tæt på hinanden. Derfor opstår der også – nærmest af sig selv – dybe relationer og ret uundgåeligt en helt unik gruppefornemmelse.

Gruppefølelse skaber bedre undervisning
I løbet af de to år, ManuVision Uddannelsen varer, arbejdes der hele tiden målrettet på at understøtte udviklingen af den helt særegne familiefølelse, fortæller Mette Steen, der er ansvarlig for udviklingen af ManuVision Uddannelsens faglige indhold.

”Vi ved, at det er vigtigt at understøtte arbejdet med at skabe en gruppefølelse. For på alle de 12 hold, der har været gennem uddannelsen, har vi observeret, at jo bedre vores hold fungerer som gruppe, jo større er udbyttet både for den enkelte elev. For jo tættere de er på hinanden, jo mere kan de hjælpe hinanden og derved løfte niveauet for sig selv og de andre elever,” siger hun.

Mette Steen forklarer samtidig, at der også er stort fokus på at skabe det fælles mål, som også er afgørende for ManuVisions partnergruppe. Og netop det fælles mål er afgørende at holde fokus på, hvis gruppen skal fungere som et udviklingsrum: og det fælles mål er, at en vis mængde eleverne om to år gerne skal bestå en eksamen. Men man slipper aldrig den enkelte elevs potentiale af syne:

”Det, der er unikt, fordi vi er opmærksomme på den dynamik, der opstår, når man hjælper hinanden med at rumme sin smerte. Hvis du deler min smerte med mig, så får jeg pludselig overskud til at begynde at udvikle mig – så det kan gå hånd i hånd at udvikle sig som individ i en individuel retning, men at jeg gør det i fællesskab med andre, og vi støtter og hjælper hinanden undervejs. Det handler altså ikke om at blive ens, men om at vi mere og mere skal træde i karakter som os selv.”

Kig dig i spejlet
Det er win-win at opleve, at ens egen træden i karakter medfører, at andre også træder i karakter. For succes er ikke et nulsumsspil på ManuVision Uddannelsen: For jJo mere du som elev træder i karakter og jo klarere, du ser dig selv, jo klarere kan du også se klienten. Jo mere, du deler ud af dig selv, jo mere får du også igen, så du kan blive opmærksom på dine blinde vinkler og forventninger.

Arbejdet med forventninger til sig selv og livet fylder også på ManuVision Uddannelsen, fortæller Filip Rankenberg, der er direktør i ManuVision. Flertallet af eleverne oplever, at de tror, at de skal kunne alt efter to uger. Og når de oplever, at de ikke kan, og at det er svært, så opstår der tvivl og usikkerhed omkring deres valg, og den usikkerhed bliver brugt aktivt:

”På ManuVision Uddannelsen håndterer vi dybest set usikkerheden ved at sætte et spejl op foran eleven. Det kan være hårdt og konfronterende, og derfor er det også vigtigt, at du har lyst til at træde ind i den usikkerhed det er at rumme sig selv og andre, så du kan indgå i den gruppe af elever, der også rummer dig,” fortæller Filip.

Stå med usikkerhed og find ro
Usikkerhed i sig selv er et vigtigt begreb på ManuVision. Og det er afgørende, at du kan forholde dig til din egen usikkerhed. For skal du fremadrettet arbejde som terapeut,  så er det netop evnen til at stå i usikkerheden, der giver dig styrke.

Du skal løsne spændinger hos andre mennesker: psykiske og fysiske fastlåsninger, der hæmmer os og begrænser vores handle-, føle- og tankemuligheder. Og du skal guide mennesker ind i områder, hvor de har smerter, er bange og er usikre. Du skal lære at udtrykke ro med, at situationen er usikker, og det er en ro, som opstår, fordi du som terapeut er opmærksom på hvad, der sker, er til stede og konstant er på udkig efter muligheden for at opløse det fastlåste og opdage forandringspotentialet.

Usikkerheden og hvordan man står i usikkerhed, det er noget, man skal kende som ManuVision-terapeut – og derfor er det så afgørende et element på ManuVision Uddannelsen. At træde ind i gruppen af elever er en af øvelserne i at møde sin usikkerhed, men samtidig det rum, hvor du kan finde allerstørst ro i usikkerheden – hvis du er klar til at dele af din egen og tage imod andres smerte.