Indhold og opbygning af undervisningen

 

På Manuvision uddannelsen kommer du igennem alle hjørner af kropsterapien i en cirkel af praksisorienteret indlæring, hvor behandling og træning af opmærksomhed er omdrejningspunktet. Du bliver undervist af lærere, der er mestre i kropsterapi, og som følger dig tæt i din udvikling. Undervisningen foregår ved briksen, og du lærer først og fremmest gennem kroppen.

 

om manuvision uddannelsen internater

 

Det bliver du undervist i

På Manuvision uddannelsen bliver du undervist i en lang række teknikker og systemer, der giver dig viden og værktøjer til at behandle krop og psyke. I løbet af de 2 år kommer du igennem alle hjørner af det kropsterapeutiske håndværk:

  • Teknik og indføling
  • Nervesystemet
  • Åndedræt og følelser
  • Opmærksomhed og relation
  • Kroppen og dens funktioner
  • Psykologi og samtale
  • Kroppens energisystem
  • Træning

Læs mere om undervisnings indhold: Hvad bliver du undervist i på Manuvision uddannelsen?

 

Hands on mesterlære

Det meste af undervisningen foregår ved briksen, og din indlæring foregår først og fremmest gennem kroppen. Undervisningen er bygget op om mesterlæreprincippet, og dine undervisere er mestre i kropsterapi. I gennemsnit har de hver især omkring 20.000 behandlinger i hænderne og 15 års erfaring med at undervise.

Underviser-teamet består af 11 lærere, der tilbyder hver deres tilgang til at behandle. Der er ikke én rigtig måde at behandle på. Forskellighed er ofte årsag til konflikter, men hos Manuvision er forskellighed en naturlig del af enhver udviklingsproces. Derfor er undervisernes forskellighed vigtig, fordi det sikrer, at du får en bred indføring i det kropsterapeutiske håndværk og flere profiler at spejle dig i.

'Undervisningen er bygget op om mesterlæreprincippet, og dine undervisere er mestre i kropsterapi. I gennemsnit har de hver især omkring 20.000 behandlinger i hænderne og 15 års erfaring med at undervise.'

Læs mere: Underviserne

 

Personlig talentudvikling

Du vil få tildelt en personlig kontaktlærer, som følger dig tæt gennem de to år. Og du modtager løbende personlige evalueringer, der understøtter din udvikling og læringsproces.

Vores tilgang til læring er, at “all models are wrong, but some are useful”. Derfor forsøger vi ikke at presse et system ned over dig. Vores fokus er at hjælpe og guide dig til at udvikle dit personlige talent og til at finde din egen vej som behandler.

Gennem mesterlære-princippet arbejder vi det, man kalder implicit læring. Det betyder, at vi ikke fortæller dig, hvad du skal gøre, men at vi støtter dig og giver dig modspil til selv at udvikle og øve din behandler-praksis.

'Vores fokus er at hjælpe og guide dig til at udvikle dit personlige talent og til at finde din egen vej som behandler.'

 

Internater

Manuvision uddannelsen består af fire internater: Udlands-internater til Tyskland og Sverige og et årligt fasteinternat.

På internaterne i Tyskland og Sverige får vi mulighed for at dykke intensivt ned i arbejdet med at behandle. Det er her, det virkelig rykker. I naturskønne omgivelser går vi i dybden med alt det, der løfter kropsterapi fra teknikker til behandling: Hvordan skaber jeg en relation til den, der ligger på briksen? Og hvad er det, der kan stå i vejen for opmærksomhed og indføling i relationen til klienten?

På de to, årlige fasteinternater udrenser du kroppen. Fasten er med til at skærpe dine sanser og et led i arbejdet med at kultivere din opmærksomhed. Du lærer, hvordan du reagerer, når hverdagens stimulanser bliver taget fra dig. Og du får kendskab til forskellige fødevaregrupper, og hvordan de indvirker på din krop og psyke.

'I naturskønne omgivelser går vi i dybden med alt det, der løfter kropsterapi fra teknikker til behandling'

Læs mere: Internater

 

Behandler-praktik og klinikdrift

Helt fra starten af Manuvision uddannelsen bliver du opfordret til at lave elevbehandlinger uden for skolen. Det har et dobbelt formål: Dels vil du her få det meste af den erfaring, der er nødvendig for, at du har noget at bringe til undervisningen. Dels vil du allerede, når du er færdig med ManuVision Uddannelsen, have opbygget en kundekreds og stå med et fundament for at starte din egen forretning.

Du vil også blive opfordret til at selvtræne så meget som muligt, fordi det skaber et fundament for din fremtidige behandlingspraksis og samtidig gør din egen krop i stand til at stå og arbejde fysisk ved en briks i mange timer – uden at blive slidt.

Behandler-praktikken er også en mulighed for at finansiere noget af uddannelsen undervejs.

På den sidste del af uddannelsen vil du også få introduktion til klinikdrift, som ruster dig til at starte din egen selvstændige behandlerpraksis, når du er færdiguddannet.

Læs mere: Elever fortæller

 

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en eksamen, som du skal bestå, for at kunne kalde dig Manuvision kropsterapeut.

Uddannelsen til kropsterapeut giver dig desuden mulighed for at blive RAB-godkendt. Det betyder, at du kan komme i registreringsordningen Registreret Alternativ Behandler under Sundhedsministeriet og kan benytte dig af den beskyttede RAB-titel.

Du får mulighed for at blive markedsført på Manuvisions behandlerside for 700 kr. om året.