Smerter i knæ, hofter og ankler kan ofte spores til en stivhed i fødderne og et “dårligt samarbejde” mellem knæ-, ankel- og hofteled. I en Manuvision behandling arbejder vi derfor på at skabe den bevægelighed i fødder, ankler, knæ og hofte, der kan få de fire elementer til at arbejde sammen som en helhed. Når de gør det, er de mindre udsatte for overbelastninger – og dermed også for spændinger og smerter.
behandling af smerter i knæ, ankler og hofter

Hvad forårsager smerter i knæ?

Smerter i knæ er udbredte, både hos yngre og ældre, og kan opstå som følge af forskellige former for overbelastninger og gigtsygdomme. Knæet er et udsat led i kroppen, fordi det fysisk set er det svageste af benets tre led (hofte, knæ & ankel). Rent strukturelt er det kun sener og muskler, der holder sammen på dets mange bevægelige dele, og selvom det er fleksibelt i forhold til andre af kroppens led, er det kun designet til at blive brugt på en måde, hvor det bliver understøttet af hofter eller ankler. Derfor opstår knæsmerter ofte, fordi ankler og hofter er for låste. Det betyder, at knæet skal trække en større del af læsset, end det er indrettet til.

Når der er udefinerbare smerter i knæene, handler det derfor om at få skabt større frihed og fleksibilitet i ankler og hofter. Hvis ankler, hofter og knæ kan arbejde sammen, bliver knæene mindre belastede og dermed mindre udsat for smerter.

Knæ og sensitivitet

Psykisk afspejler knæ, hvordan vi står følelsesmæssigt i livet. Netop fordi knæet fysiologisk set er et fleksibelt og udsat led, er det også forbundet med en sensitivitet, som vi kan have svært ved at rumme og håndtere. Til trods for at sensitivitet er en vigtig forudsætning for evnen til at kunne mærke sine følelser, bliver den ofte forbundet med en svaghed, fordi vi har så svært ved at håndtere følelser. Et klassisk spændingsmønster består derfor i at kompensere for denne sensitivitet ved at spænde op. Overstrakte knæ er et eksempel på en måde, vi forsøger kropsligt at opretholde kontrol, og en tendens, der er meget belastende for lænd, ankler og hofter.

Energimæssigt afspejler knæene solar plexus og maveenergi. Mavemeridianen går gennem knæet og ubalance i maveenergien er forbundet med fordøjelsesforstyrrelser, hoved- og nakkesmerter, følsomhed over for stress og knæproblemer.

Hvad forårsager smerter i anklerne?

Når vi behandler smerter i ankler, kigger vi i først på fødderne og fodstillingen. Foden er evolutionært designet til at bevæge sig i ujævnt terræn, men fordi vi i takt med samfundsudviklingen mest bevæger os på plane flader, får vores fødder sjældent mulighed for at udnytte sin fulde kapacitet og bevægelighed.

Ankel og fod er designet til at arbejde sammen, og derfor bliver anklerne påvirket af denne mangel på bevægelighed eller ‘stivhed’ i fødderne. Det betyder, at anklerne ikke får opbygget den styrke og det ‘bevægelsesrum’, der gør dem mere modstandsdygtige over for forstuvninger og lignende skader. Vores nervesystem, der er indrettet til at reagere hurtigt på impulser udefra, bliver også langsommere i det område, når fødder og ankler er passive. Basalt set handler det derfor om at få bevægelighed i fødderne og arbejde med den grounding, der skal til for at styrke såvel fødder som ankler.

I behandlingen arbejder vi ved at undersøge spændingstilstandene i ankler og de forbundne led og skabe den gennemstrømning og fleksibilitet, der kan afhjælpe stivhed og smerter.

Hvad forårsager smerter i hofter?

Smerter i hofter hænger også sammen med tilstandene i knæ og ankler, og i en behandling undersøger vi derfor forbindelsen og samarbejdet mellem de tre led. Spændinger i skuldre har også negativ konsekvens for hoften (og omvendt), da begge fungerer som en slags “kompensations-barduner” i forhold til hele ryggens spændingstilstand. Denne spændingslinje er ofte diagonal. Derfor kan spændinger i den ene side af hoften ofte spores til spændinger i den modsatte skulder. Endelig er psoas-musklen – den muskel, der forbinder overkrop og underkrop og også kaldes hoftebøjer – af stor betydning for tilstanden i hofterne. Derfor består en behandling af smerter i hoften også i at afspænde psoas og løsne op til lænden.

Hofteleddet er en del af bækkenet. Bækkenet er – som fødderne – også en form for ‘bund’ i kroppen. Hofteleddet udgør forbindelsen til benene, som bærer os rundt i verden, og dermed påvirker spændinger i hoften også, hvordan vi bevæger os i verden. Hvor grounding i fødderne handler om jordforbindelse og evnen til at ‘hvile i verden’, taler vi om, at grounding i hofterne er forbundet med evnen til ‘hvile i sig selv’.

Energimæssigt har hoften forbindelse til galden. Stivhed i hofterne er typisk udtryk for ubalance eller blokeringer omkring galden, der følelsesmæssigt er tæt forbundet med handlekraft og vrede.