I en Manuvision behandling af angst skaber vi balance i nervesystemet gennem berøring, tryk og afspænding af åndedræt og muskulatur. Først når kroppen er i ro, kan vi arbejde med det tankemylder, der sætter angstreaktionen i gang.

Hvad er angst?

Angst er en tilstand, hvor kroppen er låst fast i et konstant alarmberedskab, som kan give udslag i hjertebanken, åndenød, svimmelhed, søvnbesvær, tankemylder og uro.

Rent kropsligt ligger symptomerne på angst tæt op ad stress. Men hvor stress er en reaktion på en aktuel belastning, er angst som regel tricket af et traume. Udover stress-symptomer som svimmelhed, åndenød, hjertebanken, søvnproblemer og uro, er angst også kendetegnet ved tankemylder. Vi bliver erobret af ubehagelige tanker, som forstærker kroppens symptomer. Det bliver en ond cirkel, hvor kroppens sammentrækning genererer oplevelsen af angst, som igen genererer et negativt narrativ, der forklarer, hvorfor man har angst. Der kan også være lavt selvværd forbundet med angst. Det kan være følelser af skam eller mistro til omgivelserne, som igen kan give isolations-trang, der forstærker angsten.

Kroppen før hovedet: Sådan behandler vi angst

For at bryde den onde cirkel, må man gå til kroppen – og ikke hovedet. Hovedet er ikke hurtigt nok til at bryde ind i den tankestrøm, vi er fanget ind i, når vi har angst. Vores krop sanser gennem nervesystemet, og nervesystemet får indtryk via minder og synsindtryk, der straks mobiliserer kroppen, inden den danner en tanke. Det vil sige, at kroppen reagerer, inden vi kan nå at bremse eller ændre en negativ tanke.

I Manuvision kropsterapi arbejder vi med at skabe kontakt til kroppen gennem tryk, massage og afspænding af muskler og åndedræt. Når kroppen er i ro, kan vi arbejde med hovedets forestillinger, der holder fat i angsten. Og når kroppen er grounded, bliver vi ikke så let erobret af de tanker, der kan afføde den negative angst-spiral.

Vejrtrækningsøvelse mod angst

Alle vores følelser er forbundet til vejrtrækningen. Se denne korte video, hvor Manuvision Kropsterapeut Torben Svendsen guider dig igennem en øvelse, som du kan tage i brug når du får brug for det. Den hjælper dig til at slappe af i kroppen, og slippe angsten lidt efter lidt.