Depression er en tilstand, hvor kroppen mangler energi og ressourcer, og hvor tankerne er låst fast i en negativ spiral. I Manuvision kropsterapi arbejder vi gennem nervesystemet med at aktivere åndedræt og muskler, så der kommer energi og flow i kroppen. Vi genskaber kontakten til kroppen og frisætter tilbageholdte følelser for at skabe bevægelse og nyt liv de steder, der er “kollapset”.
behandling depression, kropsterapi

Hvad er depression?

Depression er en af de almindeligste psykiske lidelser, og den påvirker os både kropsligt, mentalt og følelsesmæssigt. Den er kendetegnet ved en følelse af opgivenhed, som hænger sammen med, at kroppen bruger et minimum af ressourcer på at holde sig oppe. Det gør den, fordi den del af nervesystemet, der er forbundet med kroppens mobilisering og alarmberedskab, er sat ud af kraft. Den vitale del af nervesystemet er simpelthen “kollapset”, typisk som følge af en længerevarende stress-tilstand, hvor kroppen har brugt alle sine ressourcer på at holde sig i gang i et unaturligt højt tempo. Denne udbrændthed resulterer i negative tanker og symptomer som nedsat energi, koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, oplevelse af tomhed, ændring i appetit, selvbebrejdelser og skyldfølelse.

Sådan behandler vi depression

I Manuvision kropsterapi behandler vi depression ved at skabe aktivitet i muskellaget og de dele af kroppen, der har givet op. Under en depression er vores muskler – i modsætning til under en stress-tilstand – ikke spændt op, men snarere “underspændte”, fordi kroppen er løbet tør for energi. Vi skal derfor have aktiveret åndedrættet og musklerne og sat gang i den aktivitet, der kan få flow og bevægelse – og dermed livslyst – tilbage i kroppen.

Mangel på kropskontakt

Når vi er deprimerede, er vi ude af kontakt med vores krop og vores følelser og mest optaget af vores tanker. Depressive tanker kredser typisk omkring negative forestillinger om fremtiden eller skyldfølelse og selvbebrejdelser forbundet med fortiden. Det er normalt at have svært ved at græde under en depression til trods for at tankerne ofte er forbundet med følelser som sorg, vrede og angst. I stedet kan fravær af følelser i form af tomhed og ulyst være dominerende. Eller man kan opleve at være grådlabil uden egentlig at være kontakt med dybe følelser som sorg eller vrede.

Kropsterapi skaber kontakt til krop og følelser

I Manuvision kropsterapi arbejder vi på at skabe kontakt til følelserne. Depression er et resultat af, at vi undertrykker følelsesmæssige reaktioner. Det kan være følelser, som er affødt af svære omstændigheder, gamle traumer eller stress, og som vi har så svært ved at rumme, at vi afskærer kontakten til dem.

Tilbageholdte følelser sætter sig typisk som spændinger i kroppen eller – som ofte tilfældet ved depression – som fravær af spændinger. Dette fravær af spændinger medfører en mangel på energi og vitalitet i muskler og led.

I en Manuvision behandling af depression genopretter vi nervesystemet og frisætter vejrtrækningen. Åndedrættet er tæt forbundet med, hvordan vi ventilerer og udtrykker vores følelser, så når der kommer bevægelse i åndedrættet, får vi også skabt kontakt til undertrykte følelser. På den måde bliver det muligt at mærke sig selv igen – og dermed også få forbindelse til den energi og de positive følelser, der ligger bag ved den depressive tilstand.