Manuvision har specialkompetencer i behandlingen af PTSD, hvor vi på baggrund af ny forskning benytter os af kropsterapeutiske teknikker til at genoprette balancen i nervesystemet.

Hvad forårsager PTSD?

PTSD – eller posttraumatisk belastningsreaktion – er en stresstilstand, der kan opstå som følge af oplevelsen af, at ens liv har været i fare. Uanset hvad der har udløst tilstanden – om det er krig, voldtægt, overfald, ulykker eller svære opvækstbetingelser – er fællesnævneren den, at kroppen er låst fast i en traumetilstand, der giver et skævt grundlag for, hvordan man relaterer til omverden.

PTSD bunder i et traume, og traumer danner grundlag for måden, vi reagerer på og relaterer til vores omgivelser. Kroppen er indrettet til at lave det bedste forsvar mod omverden, så hvis den har været i livsfare, vil alle overlevelsesmekanismer være aktiveret. Denne alarmtilstand giver sig udslag i uro, tankemylder, hukommelsesbesvær, isolationstrang, søvnbesvær, mareridt, angst, depression, svimmelhed, åndenød, fordøjelsesproblemer samt muskel- og ledsmerter.

Behandling af PTSD

I en Manuvision-behandling af PTSD arbejder vi med kroppen gennem nervesystemet. Vi skaber aktivitet i nervesystemet de steder, som er med til at holde kroppen i balance, når den er alarmeret. Når vi får aktiveret de vitale dele af nervesystemet, bliver åndedrættet mere frit, lungekapaciteten bliver udvidet, pulsen falder, og kroppen bruger ikke samme energi på at mobilisere muskler og cirkulere adrenalin og kortisol rundt i blodet. Med et balanceret nervesystem bliver kroppen også i stand til at aktivere de vedligeholdelses-processer, der skal til for, at den kan hele sig selv.

Forskning i Manuvision kropsterapi mod PTSD

Manuvision har siden 2019 været omdrejningspunkt for et forskningsprojekt, der i samarbejde med bl.a. Rigshospitalet og Syddansk Universitet undersøger effekten af Manuvision kropsterapi hos veteraner med PTSD. Manuvisions tilgang til behandling af PTSD bygger på 20 års praksiserfaring med behandling af svære stress-tilfælde samt indgående viden om ny neurovidenskabelig forskning i nervesystemet.

Læs mere: Forskning i PTSD