Manuvision har specialkompetencer i behandlingen af PTSD, hvor vi på baggrund af ny forskning benytter os af kropsterapeutiske teknikker til at genoprette balancen i nervesystemet.

Hvad er PTSD?

PTSD – eller posttraumatisk belastningsreaktion – er en stresstilstand, der kan opstå som følge af oplevelsen af, at ens liv har været i fare. Uanset hvad der har udløst tilstanden – om det er krig, voldtægt, overfald, ulykker eller svære opvækstbetingelser – er fællesnævneren den, at kroppen er låst fast i en traumetilstand, der giver et skævt grundlag for, hvordan man relaterer til omverden.

PTSD bunder i et traume, og traumer danner grundlag for måden, vi reagerer på og relaterer til vores omgivelser. Kroppen er indrettet til at lave det bedste forsvar mod omverden, så hvis den har været i livsfare, vil alle overlevelsesmekanismer være aktiveret. Denne alarmtilstand giver sig udslag i uro, tankemylder, hukommelsesbesvær, isolationstrang, søvnbesvær, mareridt, angst, depression, svimmelhed, åndenød, fordøjelsesproblemer samt muskel- og ledsmerter.

Mange har flashbacks til de oplevelser, der udløste PTSD, lider af mareridt og udvikler en ekstrem sensitivitet over for sanseindtryk, der gør det svært at fungere i dagligdagen eller i sociale sammenhænge. For mange indebærer det en følelse af skam, skyld og utilstrækkelighedsfølelse og fører til social isolation og depression. 

Behandling af PTSD gennem kropsterapi

I Manuvision har vi specialiseret erfaring med at behandle PTSD gennem kropsterapi. Vi anvender evidenssbaserede teknikker og tager udgangspunkt i teorien om det polyvagale nervesystem, som blandt andet er beskrevet af neuroforskeren Stephen Porges.

I en Manuvision-behandling af PTSD arbejder vi med kroppen gennem nervesystemet. Vi skaber aktivitet i nervesystemet de steder, som er med til at holde kroppen i balance, når den er alarmeret. Når vi får aktiveret de vitale dele af nervesystemet, bliver åndedrættet mere frit, lungekapaciteten bliver udvidet, pulsen falder, og kroppen bruger ikke samme energi på at mobilisere muskler og cirkulere adrenalin og kortisol rundt i blodet. Med et balanceret nervesystem bliver kroppen også i stand til at aktivere de vedligeholdelses-processer, der skal til for, at den kan hele sig selv. 

Se Angela Jørgensen, Manuvision kropsterapeut og behandlingsleder for forskningsprojektet i kropsterapi mod PTSD, fortælle, hvordan og hvorfor vi behandler traumer og PTSD-symptomer gennem kroppen

Evidensbaseret behandling

Manuvision kropsterapi har været omdrejningspunkt for det første forskningsprojekt i kropsterapi i Danmark, foretaget af Statens Institut for Folkesundhed (SDU) i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri, som påviser stor effekt af vores behandling af PTSD. Manuvision arbejder således evidensbaseret med behandling af stress og traumer og de fysiske og psykiske tilstande, traumer medfører – fra depression og angst til PTSD.
Læs mere: Forskning i behandling af PTSD
Netdoktor: Kropsterapi kan mindske PTSD-symptomer

“når kroppen er i krig”

I bogen “Når kroppen er i krig” beskriver vi udførligt vores tilgang til at behandle PTSD og andre traumer – gennem nervesystemet og via et arbejde med åndedrættet og kropsbevidsthed. Læs mere

“For alle former for traumer gælder det, at forbindelsen til kroppen er under pres. Vi mister simpelthen evnen til at mærke det, vi har brug for, fordi vi har så travlt med at overleve. Verden er blevet til en kampplads, hvor vi enten kæmper eller bliver bekæmpet“. (Manuvision partner Mette Steen i bogen “Når kroppen er i krig”)