FORSKNING

PTSD

I samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, Krise- og katastrofepsykiatrisk Center på Rigshospitalet og Patientforeningen Danmark er ManuVision Kropsterapi sat under lup, når forskere fra Statens Institut for Folkesundhed undersøger virkningen af kropsterapeutiske behandlingsforløb ledet og udført af Manuvision.

20 tidligere udsendte soldater med Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD) lægger lige nu krop til Manuvision behandlinger. De deler deres oplevelser af kropsterapien, dens effekt på symptomerne og indflydelse på deres livskvalitet med hinanden, Manuvision kropsterapeuter og forskere fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

KROPSTERAPI OG FORSKNING MØDER HINANDEN
Gennem hele 2019 følger forskerne de 20 deltagere og deres behandlingsforløb, som består af 24 behandlinger over seks måneder. De monitorerer effekterne i spørgeskemaer, og klienterne sætter ord på deres oplevelse af behandlingen og dens påvirkning på livet med partner og børn. Derfor er det væsentligt, at spørgsmålene i forskningsprojektet rummer både behandlingens forventede effekt på reduktion af PTSD-symptomer og til at give klienterne redskaber til at håndtere symptomerne, men endnu vigtigere vores intention som behandlere om at forbedre klienternes oplevede livskvalitet.

”Det handler om, at gøre en forskel
for dem, der viser os den tillid
at lægge sig på briksen.”

Angela Jørgensen,
Partner i Manuvision og leder af behandlingsforløbet

VI BEHANDLER HOLISTISK
Behandlingen tager udgangspunkt i et helhedsbillede af kroppen. Vi arbejder fysisk med kroppen, men også gennem dialog, i et krydsfelt af åndedræt, muskelstruktur, smerte, modstand og sårbarhed. Vi skaber en relation til klienten, som er accepterende og ikke-dømmende. For en PTSD-diagnose er ikke en sygdom i vores terminologi, men en naturlig reaktion på en overbelastning af nervesystemet, og det er med det udgangspunkt, at vi behandler klienterne i forskningsprojektet.

UDVEKSLINGER ER EN VIGTIG DEL AF FORLØBET
Hver måned har klienterne mulighed for at deltage i udvekslinger med de øvrige klienter i forskningsprojektet, kropsterapeuterne og teamet bag behandlingsforløbet.

”Her er vi vidner til hinanden
og træner opmærksomheden på det,
der er lige nu og her,
og vores evne til at sætte ord på det.”

Sara Søgaard Pedersen

Projektleder i forskningsprojektet

For mange med PTSD kan det være en overvindelse at møde op til en gruppe. Det kræver mod at formulere det, der føles tungt, og sårbarhed at tale om det, der gennem forløbet har fået lethed.

Ofte deltager forskerne også i udvekslingerne for at lytte og observere sig klogere på behandlingen og klienternes oplevelser. Oplevelse, der rummer både erfaringerne fra briksen, men i høj grad også derhjemme mellem behandlingerne. Oplevelser om forventningerne, om opturene og om, hvad der sker, når symptomerne melder sig.

20 PERSONER I KONTROLGRUPPEN MODTAGER INGEN KROPSTERAPI
Resultaterne fra Manuvision behandlingsforløbene sammenligner forskerne med en kontrolgruppe, som får tilbudt den behandling, de ellers ville modtage hos overlæge Henrik Steen Andersen i regi af Krise- og Katastrofepsykiatrisk Center på Rigshospitalet og på Militærpsykologisk afdeling hos Veterancentret under forsvaret.

Henrik Steen Andersen har diagnosticeret og rekrutteret alle deltagere i projektet gennem randomisering af tidligere udsendte, som opsøger eller bliver henvist til Krise- og Katastrofepsykiatrisk Center, Region Hovedstaden.

Kontrolgruppens behandling er upåvirket af forskningsprojektet og kan tage forskellige former; samtale, medicin, meditation og andre behandlingstilbud. Men fælles for personerne i kontrolgruppen er, at ingen modtager kropsterapi.

Læs også
Drømmen om forskningsprojektet blev født for flere år siden
Tro og vilje baner vej for samarbejde og funding

TEAMET BAG FORSKNINGSPROJEKTET
Manuvision

Angela Chaudhry Jørgensen

Angela Chaudhry Jørgensen

Partner og behandlingsleder

Sara Søgaard Pedersen

Sara Søgaard Pedersen

Projektleder og Manuvision Kropsterapeut

Shlomy Ofer

Shlomy Ofer

Koordinator og psykomotorisk terapeut

Torben Scharling Svendsen

Torben Scharling Svendsen

Partner og Manuvision Kropsterapeut

Kristoffer Glavind Kjær

Kristoffer Glavind Kjær

Partner og Manuvision Kropsterapeut

Morten Menzer

Morten Menzer

Manuvision Kropsterapeut

Krise- og katastrofepsykiatrisk center – Region Hovedstaden og Patientforeningen Danmark

Henrik Steen Andersen

Henrik Steen Andersen

Overlæge - Krise- og katastrofepsykiatrisk center Region Hovedstaden

Anette Ulstrup

Anette Ulstrup

Formand - Patientforeningen Danmark

Statens Institut for Folkesundhed – Syddansk Universitet

Nanna Ahlmark

Nanna Ahlmark

Postdoc

Tine Tjørnhøj-Thomsen

Tine Tjørnhøj-Thomsen

Professor

Susan Andersen

Susan Andersen

Postdoc

Cookie - og Privatlivspolitik mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close