Manuvision er stolte af at dele de positive resultater af forskningen i vores behandling af PTSD, som nu er udgivet i det anerkendte tidsskrift Mental Health Science. Resultaterne viser, at det er muligt for krigsveteraner at få reduceret eller helt at slippe for de invaliderende konsekvenser af PTSD efter 6 måneders behandlingsforløb. Resultaterne bør give nyt håb for de tusindvis af danskere, som lever en hård hverdag på grund af traumatiske begivenheder i deres fortid.

“Resultaterne viser, at veteranerne, der modtog kropsterapi som supplement til deres øvrige behandling, får reduceret deres PTSD-symptomer markant. Det har stor betydning for deres hverdag, for eksempel i forhold til at indgå i relationer til familie og andre mennesker i deres liv,” siger projektets projektleder og seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, Nanna Gram Ahlmark, om resultaterne, som lige er blevet offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Mental Health Science.

Resultaterne peger derfor ifølge forskeren i retning af et behov for at inddrage kropsterapi i behandlingstilbuddet til mennesker ramt med PTSD.

Det er Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, Militærpsykiatrisk Ambulatorium i Region Hovedstadens Psykiatri, Manuvision kropsterapi og Patientforeningen Danmark, der i 2019 satte sig for at undersøge, hvor meget PTSD-ramte krigsveteraner kan slippe for deres symptomer, hvis de modtager Manuvision kropsterapi gennem seks måneder.

Læs mere:
Forskning i Manuvision kropsterapi
Statens Institut for Folkesundhed (SDU): Krigsveteraner får færre PTSD-symptomer af kropsterapi

Resultaterne understøtter vores erfaringer
For Manuvision er det en stor glæde, at forsøget bekræfter de erfaringer, vi har gjort os ved briksen gennem 25 år, når vi har behandlet traumer og PTSD både hos soldater og andre, som enten i job eller i anden sammenhæng har været ude for voldsomme hændelser.

“Med klientens accept arbejder vi med kroppen som en slags bagdør ind til de ufrivillige spændinger, der opstår i kroppen via nervesystemet, når vi forsøger at passe på os selv. Det hjælper med at få kontakt til kroppen, når en kropsterapeuts hænder trykker ind i spændingerne og pulserer kroppen. Ved at mærke sig selv i et trygt rum bliver klienten i stand til at få vækket sine øvrige kognitive ressourcer, der slukkes under traume,” siger Manuvision partner og kropsterapeut Angela Jørgensen, som var behandlingsleder på forsøget.

65 procent af veteranerne fik færre symptomer på PTSD
I det netop offentliggjorte forsøg med kropsterapi fik halvdelen af veteranerne ud over medicinsk og kognitiv behandling 24 kropsterapeutiske behandlinger over seks måneder af erfarne Manuvision kropsterapeuter. Den anden halvdel i kontrolgruppen fik ikke kropsterapi og udelukkende medicinsk og kognitiv psykologisk behandling.

Studiet er designet til via spørgeskema at måle mængden af PTSD-symptomer på en skala. Hvert spørgsmål giver mellem nul og seks point, flest des værre symptomet opleves. På forhånd havde forskerne vurderet, at et fald på 10 point eller mere ville betyde et mærkbart bedre liv for den enkelte.

Resultaterne viser, at veteranerne i behandlingsgruppen fik reduceret deres symptomer med 11 point i gennemsnit. 65 procent af veteranerne oplevede et fald på 10 eller flere point og dermed en mærkbar bedring – sammenlignet med 27 procent i kontrolgruppen, der kun modtog medicin og kognitiv terapi.

Samtidig viste studiet, at efter de seks måneders kropsterapi havde 35 procent af veteranerne i behandlingsgruppen fået det så meget bedre, at de sandsynligvis ikke længere ville få stillet diagnosen PTSD, hvis de skulle udredes på ny. I kontrolgruppen var det tilsvarende tal fem procent (Se faktaboks længere nede for de præcise forskningsresultater).

PTSD og ekstrem stress sætter sig ens i kroppen
Det var syv erfarne Manuvision kropsterapeuter, der gav de i alt knap 500 kropsterapeutiske behandlinger i forsøget. Og forsøget lærte Manuvision helt nye ting, som vi har samlet op på i bogen “Når kroppen er i krig” om Manuvisions behandling af af traumer. Men det var især slående, hvordan PTSD og ekstrem stress sætter sig på samme måde i kroppen, fortæller Angela Jørgensen:

“Vi behandlede en stor gruppe af PTSD-ramte på én gang, så det var tydeligt, hvor ens mennesker, der føler, at deres liv er i fare, reagerer. Det begynder at gå ud over kroppen, hvor de får problemer med skader på organer, led og muskler længe før deres alder burde få dem til det. De får også symptomer på angst og depression, fordi det er en ekstrem form for stress, kroppen forsøger at overleve. Jeg håber, at resultaterne vil hjælpe til, at flere mennesker med ekstrem stress i kroppen kan få effektiv hjælp,” siger hun.

Kropsterapi kan supplere psykologisk behandling
Samme perspektiv ser projektets seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed, Nanna Gram Ahlmark.

“Resultaterne vidner om, at kropsterapi kan være et væsentligt supplement til psykologisk og medicinsk funderet behandling af mennesker med PTSD. Det nye er, at vi har afprøvet kropsterapi i en klinisk setting, så vi har kunnet måle, om det virker på nogle af de mennesker, som har det allersværest, nemlig soldaterne. Resultaterne viser også, at effekten mindskes efter seks måneder, så det kan være interessant at undersøge om nogle opfølgende sessioner med kropsterapi kan gøre en forskel. De positive resultater kalder også på at udføre mere omfattende studier, hvor kropsterapi kan afprøves på en bredere gruppe af veteraner og studier med andre med PTSD end soldater med PTSD,” siger hun.

Krigsveteranen Kevin fik livet tilbage med kropsterapi
“Der er dage, hvor jeg vil sige, at jeg slet ikke har PTSD mere”.

Så klart lyder det fra den 45-årige tidligere danske soldat, Kevin Petersen, der sammen med de 41 andre danske veteraner var med i forsøget. Efter tre udsendelser og særligt en oplevelse med hårdt sårede afghanske drenge fik han i 2016 diagnosen PTSD. På det tidspunkt var han midt i sin anden sygemelding med depression.

“Kropsterapien var den sidste sten, jeg manglede for at kunne lære at regulere mig selv og få forbindelse til min krop igen, så jeg kan fungere. Som soldat var jeg blevet god til at overhøre min krops signaler for at kunne være i krig. Da jeg kom hjem igen, var mit eneste værktøj fortsat at lukke af til kroppen. I forskningsforsøget fik jeg mulighed for at mærke mig selv og min krop på en anden måde. Spændingerne i kroppen slap og jeg kunne få adgang til de indre ressourcer, jeg slet ikke var klar over jeg havde,” siger han. Læs mere: Kevin fik livet tilbage med kropsterapi

Fakta om forskningsresultaterne

  • 42 soldater med en PTSD-diagnose deltog i forsøget, som varede 12 måneder.
  • 22 tilfældigt udvalgte indgik i kontrolgruppen, som ikke fik kropsterapi, men udelukkende den medicinske og kognitive terapi, der i dag er standard.
  • 20 soldater fik 24 kropsterapeutiske sessioner fordelt over seks måneder udover medicinske og kognitive terapi (standard). De fik et opkald fra en koordinator for at hjælpe til at møde op til behandlingerne – noget, som typisk viser sig vanskeligt i andre sammenhænge med PTSD-ramte.
  • 65 procent i behandlingsgruppen fik reduceret deres symptomer på et klinisk signifikant niveau efter seks måneder mod 27 procent i kontrolgruppen.
  • 35 procent i behandlingsgruppen havde sandsynligvis efter forsøget ikke længere symptomer nok til at sige, at de havde PTSD – sammenlignet med fem procent i kontrolgruppen.
  • Forskningsartiklen er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Mental Health Science og kan findes her

Forsøget har brugt forsvarets målemetode til PTSD, hvor man i et spørgeskema opstiller en række symptomer, som indikerer mere eller mindre grad af belastning. Hvert spørgsmål udløser et antal point. Symptomerne er fordelt på fire klynger og det er især klyngerne hyperarousal (angst, panikangst) og følelsesløshed, hvor symptomerne er blevet mindre.

På forhånd var det vurderet, at forsøget ville vise effekt, hvis behandlingsgruppen i gennemsnit fik reduceret 10 point på PTSD-skalaen. I gennemsnit faldt veteranernes symptomer med 11 point. 65 procent fik reduceret deres symptomer med 10 point eller mere i behandlingsgruppen efter seks måneder mod 27 procent i kontrolgruppen. Efter yderligere seks måneder var de samme tal 55 procent og 36 procent.

Symptomerne samler sig i fire klynger følelsesløshed, hyperarousal, genoplevelse og undgåelsesadfærd. Reduktionen i symptomer var størst for de to første områder.

35 procent i behandlingsgruppen havde efter forsøget ikke længere symptomer nok til at sige, at de havde PTSD – sammenlignet med fem procent i kontrolgruppen. Efter 12 måneder var tallet faldet til 25 procent, mod nul i kontrolgruppen.

Når man ser på resultaterne seks måneder efter behandlingerne var afsluttet, var effekten aftaget lidt. Forskerne konkluderer dermed, at den kropsterapeutiske behandling sandsynligvis skal vedligeholdes for at fastholde sin effekt.

Læs mere om forskningen i Manuvision kropsterapi