I Manuvision kropsterapi behandler vi stress gennem kroppen: Vi skaber balance i nervesystemet, frigør vejrtrækningen og løsner muskelspændinger. Først når kroppen er i ro, kan vi begynde at arbejde med årsagerne til stress-tilstanden.
behandling af stress, kropsterapi, stress

Hvad sker det i kroppen, når vi får stress?

Stress er en tilstand, hvor kroppen er i konstant alarmberedskab. Denne tilstand skaber en sammentrækning i muskellaget, der giver symptomer som uro, hovedpine, svimmelhed, søvnproblemer, hjertebanken, infektioner og udmattethed.

Stress opstår, når kroppen har været under pres i lang tid og er mobiliseret til at være i konstant alarmberedskab. Uanset om der er tale om en mental, følelsesmæssig eller fysisk belastning, vil effekten af det pres lande i kroppen som en sammentrækning i muskellaget. Den sammentrækning får musklerne til at spænde op og påvirker åndedrættet på en måde, hvor vi trækker vejret mere overfladisk.

Stress og overfladisk vejtrækning

Overfladisk vejrtrækning kan give en oplevelse af, at der ikke er plads nok. Musklerne er spændte, og der bliver pumpet adrenalin og kortisol ud i blodet, som tvinger organerne til at yde over evne. Kroppen bruger på den måde mere energi, end den optager, og til sidst brænder den sammen – det vi også kalder at “gå ned med stress”.

I Manuvision kropsterapi arbejder vi ved at skabe udvidelse i kroppen på to måder:

  • Vi starter med at åbne til åndedrættet, så der opstår en følelse af, at der er mere plads.
  • Dernæst går vi ind og møder den stærke sammentrækning, der er i muskellaget, ved at løsne de traumer og følelser, der ligger bundet i de sammentrukne muskler.

Behandling af stress gennem nervesystemet

Nervesystemet er centralt i behandlingen af stress. Et velafbalanceret nervesystem sikrer, at vi kan veksle mellem tilstande, hvor vi er hhv. i ro og kan restituere, og hvor vi er kampklar og kan løse de udfordringer, vi møder. Et stresset nervesystem er enten fanget i alarmberedskab (det sympatiske nervesystem) eller “kollapset” ind i den del, der er indrettet til restitution (det parasympatiske nervesystem), som giver udslag i udbrændthed.

I Manuvision kropsterapi arbejder vi med nervesystemet gennem kroppen ved at:

  • løsne åndedrætsmuskulaturen og afspænde nakke og kraniekant
  • skabe aktivitet i nervesystemet de vitale steder, som er med til at holde kroppen i balance, når den er alarmeret i en stress-tilstand.

Når vi får aktiveret de vitale dele af nervesystemet, afhjælpes stressen i kroppen ved at

  • åndedrættet bliver mere frit, lungekapaciteten bliver udvidet, og pulsen falder
  • kroppen ikke bruger den samme energi på at mobilisere muskler og cirkulere adrenalin og kortisol rundt i blodet.
  • kroppen bliver i stand til at aktivere de vedligeholdelses-processer, der skal til for, at den kan hele sig selv.

Kroppen før tankerne

Nervesystemets reaktion på stress er uden for vores bevidste kontrol, dvs. nervesystemet reagerer før vores tanker og mentale beslutninger om, hvordan vi vil håndtere en given belastning. Derfor er det også altafgørende at gå til stress gennem kroppen. Først når kroppen er kommet i balance, kan vi begynde at arbejde med årsagerne til stress-tilstanden, så vi mentalt kan håndtere den anderledes. Her kan det blive relevant at undersøge, hvor man bør sætte grænser, og opdyrke en større fornemmelse for, hvad der er vigtigt og mindre vigtigt i pressede situationer.

Øvelse mod stress i kroppen

Genskab kontakten til din krop i stressede situationer med denne simpel øvelse der vækker kroppen, og giver den ro. Du kan udføre den på dig selv, lige når det skal være. Manuvision kropsterapeut Suzanne Darmer viser her hvor nemt det er at få sig selv ned i kroppen igen.

Hvordan kan vi forebygge stress?

At undgå eller forebygge stress handler grundlæggende om at sikre en balance mellem, hvad vi yder, og hvordan vi lader op. Det handler med andre ord om at sørge for, at vi lader den energi op, vi skal bruge, og ikke bruger mere, end den vi har.

Vi lader energi op ved fx at spise sundt, dyrke motion, få nok søvn og indgå i sunde relationer til andre mennesker. At sikre at den opladning sker løbende, kræver opmærksomhed, og det er også her, kroppen er vigtig. Når vi har kontakt til kroppen, fx gennem vores vejrtrækning, kan vi bedre mærke vores behov og sikre, at vi får den næring og energi, vi har brug for til at kunne løse de opgaver, vi møder.

Præstation giver stress

Et andet aspekt er, hvordan vi håndterer de præstationskrav, vi er underlagt – fra os selv og omverden. Når vi præsterer, bruger vi meget energi. Vi er underlagt andres eller vores egen meninger og vurderinger, og vi risikerer dermed at få opmærksomheden væk fra os selv og de signaler, vi får fra kroppen. At forebygge stress handler derfor også om at hvile i sig selv, og det gør vi bedst, når vi har kontakt til os selv, både mentalt, følelsesmæssigt og kropsligt.

Alt er helt ok. En øvelse mod stress

Manuvision kropsterapeut Torben Svendsen guider her en nem og ikke-krævende øvelse mod stress, som du kan bruge og videreudvikle efter behov.

Læs mere:
Behandling af angst
Behandling af depression
Behandling af PTSD

Er du forsikret mod stress?

Flere sundhedsforsikringer, bl.a. Codan Care, har valgt at tilbyde ManuVision Kropsterapi til deres stressramte klienter – som alternativ eller tillæg til psykologbehandling.

Hvis du eller din arbejdsplads har en sundhedsforsikring, og du har problemer med stress, er det derfor muligt at få henvisning til et behandlingsforløb hos Manuvision. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Manuvision kropsterapi hjælper stressramte til at komme hurtigere på fode igen og hjælpe dig til at forebygge tilbagefald.

Kontakt Codan Care