Hvad er Manuvision kropsterapi?

Manuvision kropsterapi er en behandlingsform, der behandler fysiske og psykiske lidelser gennem kroppen. Vi skaber balance i nervesystemet og sætter gang i kroppens naturlige helbredelsesprocesser. Og vi ser på sammenhængen mellem krop, tanker og følelser for at løsne spændingerne bag kroppens symptomer.

Manuvision kropsterapi

 

Krop og psyke hænger sammen. Hvis der er smerte i kroppen, påvirker det psyken, og er du presset psykisk, sætter det sig i kroppen. Det er altid kroppen, som først gør opmærksom på, at noget er galt. Og det er kroppen, som lider under konsekvenserne af alle vores handlinger – eller mangel på samme. De konsekvenser lægger sig som spændinger, blokeringer og dermed smerter i vores krop. Hos Manuvision vil vi gerne hjælpe dig til at slippe fri. Det gør vi ved at åbne kroppen og løsne op for de spændinger og fastlåsninger, der ligger bag de fysiske og psykiske gener.

 

Hvordan foregår kropsterapi?

Med Manuvision kropsterapi behandler vi fysiske og psykiske symptomer ved at

  • skabe balance i dit nervesystem
  • sætte gang i kredsløbet
  • frisætte åndedrættet
  • og aktivere gennemstrømning i kroppens energisystem. Når der kommer gennemstrømning og bevægelse, sættes automatisk også gang i kroppens egne selvhelbredende processer.

Helt konkret arbejder vi ved at

  • afspænde muskler, frigøre led og løsne op i nakke og ryg ud fra en kombination af dybtgående massageteknikker, ledfrigørelse, akupressur og zonepunkter.
  • aflæse og afhjælpe forstyrrelser i nervesystemet, der kan give udslag i alt fra fordøjelsesproblemer og nakkespændinger til stress, angst og depression.
  • skabe forbindelse mellem hovedets fortællinger og kroppens signaler ved at undersøge sammenhængen mellem mentale, fysiske og følelsesmæssige tilstande.

 

Kropsterapi arbejder gennem nervesystemet

Fortiden og hverdagens mange indtryk og udtryk er lejret i kroppen. Din krop skildrer dit mentale velvære – og fysikken og psyken er dermed ikke to adskilte elementer, men en helhed. Den sammenhæng har en direkte forbindelse til vores nervesystem, og det er også en af grundene til, at Manuvision kropsterapi arbejder gennem nervesystemet.

Forenklet sagt er nervesystemet det, der ligger til grund for psyken. Tilstanden i nervesystemet spiller en vigtig rolle i forhold til den måde, psyken former sig på. Det er den mekanisme i os, der bestemmer, om vi møder verden åbent eller lukket. Traumer er på samme måde som vaner et mønster, der udspiller sig i os, og som låser os fast i kroniske muskelspændinger og tilbageholdt åndedræt.

 

 

Kroppen husker

Nervesystemet afslører vores fortid, fordi dets respons på omgivelserne afhænger af, hvordan det har “lært” at reagere ud fra tidligere erfaringer fra traume-situationer. Derfor hænger psykiske tilstande som angst og stress altid sammen med et alarmeret nervesystem. Ligesom fysiske gener som fordøjelsesproblemer og hovedpine kan være følgesymptomer af stress og mentale forstyrrelser.

Manuvision har specialkompetencer i behandlingen af et belastet nervesystem, og Manuvision kropsterapi er genstand for et forskningsprojekt i kropsterapi, hvor Statens Institut for Folkesundhed, Krise- og katastrofepsykiatrisk Center på Rigshospitalet og Patientforeningen Danmark undersøger effekten af Manuvision kropstereapi for krigsveteraner med PTSD.

Læs mere: Forskning

"Tilstanden i nervesystemet spiller en vigtig rolle i forhold til den måde, psyken former sig på."

 

Hvad kan Kropsterapi?

Kropsterapi er holistisk

Manuvision kropsterapi tilbyder et helikopterperspektiv på de sundhedsmæssige udfordringer, mennesket møder i dag. Vi lever i en tid, hvor vi bliver belastet på et utal af fronter. Hvor vi skal præstere, og hvor mere end hver 10. oplever alvorlige stresssymptomer dagligt. Samtidig er der mange følelser, der ikke er tilladte, og som vi har tendens til at undertrykke, dulme eller flygte fra. Det kan være følelser som vrede, angst og sorg, der ikke kommer til udtryk frit, og som i stedet lagres i kroppen som kroniske muskelspændinger og tilbageholdt åndedræt.

Ikke alle føler sig mødt af det etablerede sundhedssystem. Mens der kommer flere og flere diagnoser, kigger Manuvision på det hele menneske. Vi ser på sammenhængene mellem kropslige symptomer og mentale tilstande og undersøger, hvad det er, kroppen fortæller os.

 

Kropsterapi forbinder krop, tanker og følelser

Vi opererer grundlæggende ud fra en simpel model for, hvordan et menneske er skruet sammen, der handler om, at vi består af tre dele: Intellekt, følelser og krop.

  • Intellektet rummer evnen til at tænke og planlægge.
  • Følelserne er det, der driver os frem.
  • Kroppen er den del, der lider under konsekvenserne af vores handlinger - eller mangel på samme. I vores kultur har der i lang tid været mest fokus på intellektet og den mentale, kognitive kapacitet, mens vi har tendens til at glemme eller forsømme kroppen.

I Manuvision kropsterapi arbejder vi på at skabe forbindelse mellem alle tre dele. Det betyder, at vi ser på sammenhængen mellem kroppens sprog og hovedets fortællinger. Vi rører, bevæger, pulserer, laver dybe tryk og skaber flow og gennemstrømning. Livet vender tilbage, når følelserne frit kan flyde igennem kroppen, for når følelserne får plads, kan vi relatere. Vi kan relatere til os selv og mærke, hvad vi har lyst til – eller ikke har lyst til. Vi kan relatere til andre og blive bedre til både at tage imod og sige fra. Og måske kan vi relatere til en lidt mere sårbar fornemmelse af vores eget uopfyldte potentiale, vores plads i verden.

 

"Vi ser på sammenhængene mellem kropslige symptomer og mentale tilstande og undersøger, hvad det er, kroppen fortæller os."

 

Kom ned i kroppen

Vi tror på, at al behandling derfor starter med at komme ned i kroppen. Når vi kommer ned i kroppen, kan vi komme til stede og blive opmærksomme på de spændinger, der begrænser vores åndedræt, muskulatur og livsudfoldelse. Og først der kan vi begynde at arbejde med de smerter, tanker og følelser, der skaber uro og forstyrrelser i kroppen.