Om Manuvision kropsterapeut uddannelsen

 

På 2 år kan du uddanne dig til Manuvision kropsterapeut og lære at behandle fysiske og psykiske lidelser med dine hænder. Hos os er kropsterapi mere end et håndværk. Du får vækket dit sanseapparat, så du kan læse kroppens sprog og skabe relation til den, du behandler.

IMG 1825

 

> Tilmeld infoaften her

En elev og to undervisere fortæller om Manuvision kropsterapi uddannelsen

 

Kropsterapi er et håndværk

Du lærer det kropsterapeutiske håndværk og alt det, der skal til for at arbejde professionelt som kropsterapeut. Du bliver undervist i de værktøjer og systemer, der skal i spil for at behandle et menneske og for at forstå sammenhængen mellem krop, følelser og tanker. Det rummer bl.a. dybtgående massageteknikker, ledfrigørelse, samtaleteknik, meridianlære og indføring i nervesystemet og åndedrættets betydning.

Læs mere: Hvad bliver du undervist i på uddannelsen?

'Du bliver undervist i de værktøjer og systemer, der skal i spil for at behandle et menneske og for at forstå sammenhængen mellem krop, følelser og tanker.'

 

Kropsterapi handler om indføling og relation

Indføling er det, der gør teknik til behandling. Det er det, der gør dig i stand til at aflæse kroppens sprog og møde et menneske bag dets facade og forsvarsmekanismer. Derfor handler en stor del af Manuvision uddannelsen om at skærpe dine sanser og træne den opmærksomhed, der skal til for at skabe en relation til den, du behandler – og til dig selv.

Kom med til en undervisningsgang i relation og indføling

 

Personlig udvikling er en sidegevinst

Du kan ikke komme igennem Manuvision uddannelsen uden at komme igennem dig selv. Vejen gennem dig selv er nødvendig for at finde den tilstedeværelse, der skal til for at stå med et andet menneske mellem hænderne og for at kunne finde den professionalisme, der kræves af en Manuvision Kropsterapeut. Dit følelsesregister vil blive vakt til live og dine overlevelsesmekanismer sat på prøve. Derfor er personlig udvikling en naturlig konsekvens af Manuvision Uddannelsen.

Læs mere: Elever fortæller

'Dit følelsesregister vil blive vakt til live og dine overlevelsesmekanismer sat på prøve. Derfor er personlig udvikling en naturlig konsekvens af Manuvision Uddannelsen.'

 

Fællesskab og fordybelse

Du bliver en del af et fællesskab, når du starter på Manuvision uddannelsen. I løbet af de to år betragter vi os som én stor gruppe - af både undervisere og elever - der har et fælles mål: At få hver enkelt af jer ud på den anden side som de mest kompetente kropsterapeuter, I hver især har potentiale til at blive. Og det er i høj grad et samarbejdsprojekt. Vi er derfor meget optaget af de gruppedynamikker, der udspiller sig på holdet, og opmærksomme på, hvordan vi udnytter dem konstruktivt, så det gavner alles udvikling.

Elever, der har afsluttet uddannelsen, fortæller ofte om, hvor stærkt et fællesskab de oplevede, da de gik her, og hvor sjældent det er, at man oplever noget lignende andre steder.

 

Internater i Tyskland og Sverige

Som en integreret del af læringsforløbet på Manuvision uddannelsen tager vi på internater - både i Tyskland og Sverige - hvor vi får tid til at fordybe os intensivt i arbejdet med at behandle.

På andet modul tager vi til Tysklands bjerglandskab. I naturens ro arbejder vi dybt ind i, hvad vi forstår ved behandling og terapi - og hvad der adskiller det fra massage og teknik.

På uddannelsens sidste, fjerde modul går turen til de svenske skove. I naturskønne omgivelser samles vi for at træne, behandle, meditere og opbygge vores relationer. Som en naturlig del af forløbet på uddannelsen sætter internatet i Sverige også fokus på naturens betydning for nærvær og opmærksomhed på egen udvikling.

Læs mere: Internater

 

'I løbet af Manuvision uddannelsen arbejder du med dig selv og afsøger dine blinde vinkler. Det kan også åbne dit blik for nye retninger i livet, både professionelt og privat.'

 

En ny retning i livet

I løbet af Manuvision uddannelsen arbejder du med dig selv og afsøger dine blinde vinkler. Det kan også åbne dit blik for nye retninger i livet, både professionelt og privat.

Professionelt giver uddannelsen muligheder for et nyt og anderledes arbejdsliv:

  • Det kan være som selvstændig kropsterapeut på fuld tid.
  • Det kan være som supplement eller overbygning til dit nuværende erhverv.
  • Og som specialister i behandling af svære traumer og professionelle sportsfolk tilbyder Manuvision også efteruddannelse inden for behandling af elitesport og chok/traume.

På det personlige plan kan uddannelsen føre til forandringer både indadtil og udadtil. Når du udvikler evnen til at mærke dig selv og føle ind i et andet menneske, udvikler du også evnen til at indgå i tætte og meningsfulde relationer. Og til at mærke, hvad der er vigtigt for dig, og hvor du skal bevæge dig hen i livet.

Læs mere: Din fremtid som kropsterapeut / Elever fortæller / Efteruddannelse i chok/traume

 

Hvor kan du tage kropsterapi uddannelsen?

Manuvision uddannelsen har til huse både i København og Aarhus. Holdene fra København og Aarhus bliver samlet enkelte weekender til fælles undervisning, arrangementer og fester i København og på de årlige internater i Tyskland og Sverige.

Derudover er Manuvision uddannelsen også udbudt på engelsk hen over intensive ugekurser i Barcelona - læs mere om Manuvision Barcelona

Læs mere: Uddannelsessteder

 

Tre elever fortæller om Manuvision uddannelsen i Aarhus

 

GODKENDT DAKOBE LOGO Manuvision grunduddannelse1